ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ყაფლან ორბელიანი გარდ. 1671

From Rodovid KA

პიროვნება:661541
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ყაფლან ორბელიანი
მშობლები

ორბელ ბარათაშვილი [ბარათაშვილი]

[1][2][3]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: თამაზ ყაფლანის ძე ორბელიანი (სარდალი) [ორბელიანი] გარდ. 1701

ბავშვის დაბადება: X ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1691

ქორწინება: თამარ ამილახვარი [ამილახვარი]

< 1633 ბავშვის დაბადება: პაპუნა ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1633 გარდ. 1689

1634 - 1643 ტიტული: მდივანბეგი

< 1634 ბავშვის დაბადება: ვახტანგ (ორბელ) ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1634 გარდ. 1695

< 1635 ბავშვის დაბადება: ასლან ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1635 გარდ. > 1702

1646 - 1658 ტიტული: სახლთუხუცესი

< 1652 ბავშვის დაბადება: ჩანს, გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1652 გარდ. > 1692

1671 გარდაცვალება:

შენიშვნები

1634 წ. 23.X. – დავითიშვილების მამულზე დავას არჩევს ბარათაშვილი დივანბეგი ყაფლან - Qd-9254

1635 წ. 14.XI. - თბილელისა და ყორღანაშვილების მამულზე დავას არჩევს ბარათაშვილი დივანბეგი ყაფლან - 1449-2449

1646 წ. - სახლთხუცესი ბარათაშვილი ბატონი ყაფლან როსტომ მეფის დავალებით მონაწილეობს სოლაღაშვილთა სამამულე დავის განხილვაში - Sd-744.

Hd-14476

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ყაფლან ორბელის ძე (?-1671). ბარათა ბარათაშვილმა ამოწყვიტა ყაფლანის სახლიკაცები (1620წ. ახლო). ყაფლანი მონაწილეობდა მარაბდის ომში (1625) სიმონ ხანის მხარეზე. სხვადასხვა დროს ეკავა მდივანბეგის და სახლთუხუცესის თანამდებობა. დაიღუპა შეტაკებაში 1671წ. დაქორწინებული იყო მესხის ამილახორის ქალზე თამარზე. მისი შთამომავლები იწოდებოდნენ აგრეთვე ყაფლანიშვილებად, ან მამამისის სახელის მიხედვით-ორბელიშვილებად.
  2. ქართული საბუთები - შვილები: პაპუნა, ორბელ, ასლამაზ – (Hd-14476); მდივანბეგი 1634–1643 წწ.: (Qd-9254, 1449-1775, Hd-14476, Qd-8237); სახლთუხუცესი 1646–1658 წწ.: (Sd-744, 1450-15/100, 1450-15/127, 1450-15/140, Qd-503)
  3. ჯავახიშვილები-ლიტ.1 - ყაფლან ორბელიანი (+ 1671). მდივანბეგი, სახლთუხუცესი. - ცოლი: თამარ, ამილახორის ასული. - შვილი: ვახტანგ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
პაპები
მშობლები
მშობლები
 
== 3 ==
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
== 3 ==
შვილები
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
შვილები
შვილიშვილები
თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი
დაბადება: 1655?
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) , II
გარდაცვალება: 1708
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, roi du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
Mohammad Mirza Safavi
დაბადება: 17 იანვარი 1633, Qazvin
ქორწინება: Naqiyat Khanum
ქორწინება: Nur Un-nisa Khanum
ქორწინება: ანუკა ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 26 ოქტომბერი 1666
დაკრძალვა: Qom
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
ერასტი ვახტანგის ძე ორბელიანი
ტიტული: ბოქაულთუხუცესი
ქორწინება: ანახანუმ
ტიტული: 1703 - 1731, მდივანბეგი
გარდაცვალება: 1731, 21.10.
მამუკა თამაზის ძე ორბელიანი
...: 1678 - 1727, ჩანს
გარდაცვალება: 1728
ნიკოლოზ ვახტანგის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1672
გარდაცვალება: 1732
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом