ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ყაფლან ორბელიანი გარდ. 1671

From Rodovid KA

პიროვნება:661541
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ყაფლან ორბელიანი
მშობლები

ორბელ ბარათაშვილი [ბარათაშვილი]

[1][2][3]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: თამაზ ყაფლანის ძე ორბელიანი (სარდალი) [ორბელიანი] გარდ. 1701

ბავშვის დაბადება: X ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1691

ქორწინება: თამარ ამილახვარი [ამილახვარი]

< 1633 ბავშვის დაბადება: პაპუნა ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1633 გარდ. 1689

1634 - 1643 ტიტული: მდივანბეგი

< 1634 ბავშვის დაბადება: ვახტანგ (ორბელ) ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1634 გარდ. 1695

< 1635 ბავშვის დაბადება: ასლან ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1635 გარდ. > 1702

1646 - 1658 ტიტული: სახლთუხუცესი

< 1652 ბავშვის დაბადება: ჩანს, გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1652 გარდ. > 1692

1671 გარდაცვალება:

შენიშვნები

1634 წ. 23.X. – დავითიშვილების მამულზე დავას არჩევს ბარათაშვილი დივანბეგი ყაფლან - Qd-9254

1635 წ. 14.XI. - თბილელისა და ყორღანაშვილების მამულზე დავას არჩევს ბარათაშვილი დივანბეგი ყაფლან - 1449-2449

1646 წ. - სახლთხუცესი ბარათაშვილი ბატონი ყაფლან როსტომ მეფის დავალებით მონაწილეობს სოლაღაშვილთა სამამულე დავის განხილვაში - Sd-744.

Hd-14476

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ყაფლან ორბელის ძე (?-1671). ბარათა ბარათაშვილმა ამოწყვიტა ყაფლანის სახლიკაცები (1620წ. ახლო). ყაფლანი მონაწილეობდა მარაბდის ომში (1625) სიმონ ხანის მხარეზე. სხვადასხვა დროს ეკავა მდივანბეგის და სახლთუხუცესის თანამდებობა. დაიღუპა შეტაკებაში 1671წ. დაქორწინებული იყო მესხის ამილახორის ქალზე თამარზე. მისი შთამომავლები იწოდებოდნენ აგრეთვე ყაფლანიშვილებად, ან მამამისის სახელის მიხედვით-ორბელიშვილებად.
  2. ქართული საბუთები - შვილები: პაპუნა, ორბელ, ასლამაზ – (Hd-14476); მდივანბეგი 1634–1643 წწ.: (Qd-9254, 1449-1775, Hd-14476, Qd-8237); სახლთუხუცესი 1646–1658 წწ.: (Sd-744, 1450-15/100, 1450-15/127, 1450-15/140, Qd-503)
  3. ჯავახიშვილები-ლიტ.1 - ყაფლან ორბელიანი (+ 1671). მდივანბეგი, სახლთუხუცესი. - ცოლი: თამარ, ამილახორის ასული. - შვილი: ვახტანგ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
პაპები
მშობლები
მშობლები
 
== 3 ==
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
== 3 ==
შვილები
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
შვილები
შვილიშვილები
ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
...: > 1666, იხსენიება
გარდაცვალება: 1697
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1664 - 1675, კახეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1690 - 1691, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1695 - 1696, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1698, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 19 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
Mohammad Mirza Safavi
დაბადება: 17 იანვარი 1633, Qazvin
ქორწინება: Naqiyat Khanum
ქორწინება: Nur Un-nisa Khanum
ქორწინება: ანუკა ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 26 ოქტომბერი 1666
დაკრძალვა: Qom
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ერასტი ვახტანგის ძე ორბელიანი
ტიტული: ბოქაულთუხუცესი
ქორწინება: ანახანუმ
ტიტული: 1703 - 1731, მდივანბეგი
გარდაცვალება: 1731, 21.10.
მამუკა თამაზის ძე ორბელიანი
...: 1678 - 1727, ჩანს
გარდაცვალება: 1728
ნიკოლოზ ვახტანგის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1672
გარდაცვალება: 1732
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом