ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ ბატონიშვილი გარდ. 1694

From Rodovid KA

პიროვნება:665977
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ ბატონიშვილი
მშობლები

ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1618 გარდ. 1675

[1][2]

მოვლენები

1661 ქორწინება: გივი იოთამის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1634 გარდ. 1 სექტემბერი 1700

< 1664 ბავშვის დაბადება: ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1664

1694 გარდაცვალება:

< 1696 ბავშვის დაბადება: დიმიტრი (დემეტრე) გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1696 გარდ. 1728

< 1697 ბავშვის დაბადება: ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1697 გარდ. 1732

< 1698 ბავშვის დაბადება: გიორგი გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1698 გარდ. 1724

< 1699 ბავშვის დაბადება: ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1699 გარდ. 1723

შენიშვნები

1672 წ. წარწერა ქვემო ჭალის ღვთისმშობლის ხატზე - "...ყოვლად წმიდაო ღვთისმშობელო! დაცვა ფარვათა შენთა მონდობილმან და მრავალთ ცოდვათა ჩემთა მიერ გარემოცულმან მე ამილახვარმა გივმა, მემცხედრემან ჩვენმან, ქართველთ მეფის ასულმან, ბატონის შვილმან თამარ, ვინებეთ ძალითა და შეწევნითა შენითა ხატისა ამის შენისა შემკობა, მოვაჭედინეთ ოქროჲთა და შევამკევით თვალითა დღეთა ჩვენთა წარსამართებელად და ცოდვათა ჩვენთა შესანდობელად, რათა ვიხსნეთ დღესა მას დიდსა განკითხვისასა. ქორონიკონს 360 (1672 წ.)." - [1]

[რედაქტირება] წყარო

  1. ამილახვრები - ლიტ.2 - ცხრილი 1 - გივი იოთამის ძე (1636-1695/1700-მდე) გორის მოურავი, მუსლიმანი; დაქორწინებული იყო მეფის ასულ თამარზე, საქართველოს მეფე ვახტანგ V-ის ქალიშვილზე.
  2. ამილახვრები - ლიტ.1 - ნუსხა 2 - გივი იოთამის ძე. (?-1.09.1700). გორის მოურავი, ზემო ქართლის სარდალი, ამილახორი. ~ ცოლი: (1661) თამარ (მონაზვნობაში გაიანე). ქართლის მეფე ვახტანგ V შაჰ-ნავაზის ასული. (?-1695). - მამა: იოთამ პაპუნას ძე. - შვილები: ანდუყაფარ, დემეტრე, ქრისტეფორე, გიორგი, ვახტანგ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
...: 1618, ჩანს
გარდაცვალება: 1624
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1625 - 1626, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
ტიტული: 1605 - 1625, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
პაპები
მშობლები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
ტიტული: 1658 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1664 - 1675, კახეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1690 - 1691, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1695 - 1696, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1698, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 19 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
...: > 1666, იხსენიება
გარდაცვალება: 1697
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
== 3 ==
შვილები
გიორგი გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1698
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: 1724
ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1697
გარდაცვალება: 1732
ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1699
გარდაცვალება: 1723
შვილები
შვილიშვილები
იოთამ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
აბდულაბეგ გიორგის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом