ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ ბატონიშვილი გარდ. 1694

From Rodovid KA

პიროვნება:665977
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ ბატონიშვილი
მშობლები

ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1618 გარდ. სექტემბერი 1676

როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1691

[1][2]

მოვლენები

1661 ქორწინება: გივი იოთამის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1634 გარდ. 1 სექტემბერი 1700

< 1664 ბავშვის დაბადება: ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1664

1694 გარდაცვალება:

< 1696 ბავშვის დაბადება: დიმიტრი (დემეტრე) გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1696 გარდ. 1728

< 1697 ბავშვის დაბადება: ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1697 გარდ. 1732

< 1698 ბავშვის დაბადება: გიორგი გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1698 გარდ. 1724

< 1699 ბავშვის დაბადება: ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1699 გარდ. 1723

შენიშვნები

1672 წ. წარწერა ქვემო ჭალის ღვთისმშობლის ხატზე - "...ყოვლად წმიდაო ღვთისმშობელო! დაცვა ფარვათა შენთა მონდობილმან და მრავალთ ცოდვათა ჩემთა მიერ გარემოცულმან მე ამილახვარმა გივმა, მემცხედრემან ჩვენმან, ქართველთ მეფის ასულმან, ბატონის შვილმან თამარ, ვინებეთ ძალითა და შეწევნითა შენითა ხატისა ამის შენისა შემკობა, მოვაჭედინეთ ოქროჲთა და შევამკევით თვალითა დღეთა ჩვენთა წარსამართებელად და ცოდვათა ჩვენთა შესანდობელად, რათა ვიხსნეთ დღესა მას დიდსა განკითხვისასა. ქორონიკონს 360 (1672 წ.)." - [1]

[რედაქტირება] წყარო

  1. ამილახვრები - ლიტ.2 - ცხრილი 1 - გივი იოთამის ძე (1636-1695/1700-მდე) გორის მოურავი, მუსლიმანი; დაქორწინებული იყო მეფის ასულ თამარზე, საქართველოს მეფე ვახტანგ V-ის ქალიშვილზე.
  2. ამილახვრები - ლიტ.1 - ნუსხა 2 - გივი იოთამის ძე. (?-1.09.1700). გორის მოურავი, ზემო ქართლის სარდალი, ამილახორი. ~ ცოლი: (1661) თამარ (მონაზვნობაში გაიანე). ქართლის მეფე ვახტანგ V შაჰ-ნავაზის ასული. (?-1695). - მამა: იოთამ პაპუნას ძე. - შვილები: ანდუყაფარ, დემეტრე, ქრისტეფორე, გიორგი, ვახტანგ.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, roi du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
== 3 ==
შვილები
გიორგი გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1698
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: 1724
ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1697
გარდაცვალება: 1732
ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1699
გარდაცვალება: 1723
შვილები
შვილიშვილები
იოთამ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
აბდულაბეგ გიორგის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე