ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ქართული საბუთები

From Rodovid KA

ხელნაწერთა ინსტისტუტი Hd ფონდი

ხელნაწერთა ინსტისტუტი Ad ფონდი

ხელნაწერთა ინსტისტუტი Sd ფონდი

ხელნაწერთა ინსტისტუტი Qd ფონდი

ცსსა ფონდი 1448

ცსსა ფონდი 1449

ცსსა ფონდი 1450

ცსსა ფონდი 1461 - პ. კარბელაშვილის პირადი ფონდი

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ლენინგრადის განყოფილება E ფონდი

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ლენინგრადის განყოფილება H ფონდი

საქართველოს სიძველენი – ტომი I სს–I

საქართველოს სიძველენი – ტომი II სს–II

სოც. დოკ. – ტომი I - სოც.დოკ.I

"ქართული სამართლის ძეგლები" - ტომი I-VIII

უჩანეიშვილი – დ. უჩანეიშვილი – დოკუმენტები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის – თბ. 1967

ქართული ისტორიული საბუთები

პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - პალ

Джерельна довідка за населеним пунктом