ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი გარდ. 1682

From Rodovid KA

პიროვნება:296852
საგვარეულო დადიანი (I დინასტია)
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი
მშობლები

მანუჩარ I დადიანი [დადიანი (I დინასტია)] გარდ. 1611

ნესტან-დარეჯან ბაგრატიონი [ბაგრატიონები კახეთის]

[1][2][3][4][5][6]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: ოტია სიმონის ძე გურიელი [გურიელი] გარდ. 1646

1621 ქორწინება: სიმონ I გურიელი [გურიელი] დაბ. 1606 გარდ. 1625

1638 ქორწინება: II, როსტომ I ბაგრატიონი (როსტომ–ხანი) [ბაგრატიონი ქართლის] დაბ. 1565 გარდ. 1658

1658 ქორწინება: II, ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1618 გარდ. 1675

1682 გარდაცვალება:

შენიშვნები

сестра владетеля Мегрелии Левана II Дадиани 1621- Свимон, сын Мамии Гуриела, справил свадьбу с Мариам, сестрой Левана Дадиана.

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - როსტომ I დავითის ძე, (1565-17.11.1658). - I ცოლი: ქეთევან, გორჯასპი აბაშიშვილის ასული, II ცოლი: მარიამ, მანუჩარ დადიანის ასული (?-1682)
  2. ბაგრატიონები [2] - როსტომ I დავითის ძე, ჩანს (1633-1658). - ცოლი: მარიამ, მანუჩარ დადიანის ასული, ჩანს (1634-1658)
  3. მცხეთის სვეტიცხოვლის ეპიტაფიები – 1680 წ. - "ასული დადიანისა, დედოფალი საქართველოისა მარიამ დავემკვიდრე მცირესა ამასა საფლავსა. მხილველნი შენდობას გვიბრძანებდეთ ღვთის გულისათვის. ქრისტეს აქათ ჩქპ (1680)."
  4. მცხეთის სვეტიცხოვლის ეპიტაფიები – 1646 წ. - "ქ. მას ჟამსა ოდეს ჩვენ, ზღვათ მეფის დადიანის ასული, დედოფალი პატრონი მარიამ მოყვანებულ ვიქმენ ქართლისა დედოფლად, გვყვა სასურველი ძე ბატონიშვილი ოტა. მცირესა ჟამს მიგვეფარა ამიერ სოფლით და დაემარხა სამარესა ამას სვეტს ცხოველს და საფლავიცა ჩვენიც ამასთანა ვინებეთ. ღვთის გულისათვის ნურავინ ხელ–ყოფთ შლად და შერყევად ამისა უკუნისამდე. ესე არს განსასვენებელი ჩვენი. ქორონიკონსა ტლდ (1646)."
  5. 1633 წ. XII.25. - წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი -
  6. 1634 წ. - წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი -

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ვახტანგ გურიელი
გარდაცვალება: 1587
ნესტან-დარეჯან დედოფალი
დაბადება: < 1556
ქორწინება: სვიმონ I
გარდაცვალება: 1612
ელ-მირზა ბატონიშვილი
დაბადება: < 1532
ქორწინება: ქეთევან
გარდაცვალება: 1580
კონსტანტინე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1532
გარდაცვალება: 1549
თეიმურაზ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1558
გარდაცვალება: 1568
ბაგრატ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1549
გარდაცვალება: 1568
ნიკოლოზ ლევანის ძე კათალიკოსი
დაბადება: 1529
ტიტული: 1584 - 1591, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1591
ალექსანდრე II
დაბადება: 1527
ტიტული: 1574 - 1605, კახეთის მეფე
ქორწინება: თინათინ ბარძიმის ასული ამილახვარი , 12.03.
გარდაცვალება: 12 მარტი 1605, მოკლა საკუთარმა შვილმა კონსტანტინემ
თაყა ამილახვარი
დაბადება: < 1550
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: > 1550
პაპები
მშობლები
დავით II
დაბადება: 1569
ქორწინება: ქეთევან დედოფალი
ტიტული: 1601 - 1602, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 21 ოქტომბერი 1602
ანტონ ალექსანდრე II - ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1578
გარდაცვალება: 1590
როსტომ ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1569
გარდაცვალება: 1579
მშობლები
 
== 3 ==
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
== 3 ==
შვილები
დემეტრე I გურიელი
გარდაცვალება: 1668
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე