ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი დაბ. 1599 ? 1609 გარდ. 1682

From Rodovid KA

პიროვნება:296852
საგვარეულო დადიანი (I დინასტია)
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი
მშობლები

მანუჩარ I დადიანი [დადიანი (I დინასტია)] გარდ. 1611

თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 18 აპრილი 1561

[1][2][3][4][5][6]

მოვლენები

1599 ? 1609 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ოტია სიმონის ძე გურიელი [გურიელი] გარდ. 1646

ტიტული: princesse par naissance

1621 ქორწინება: სიმონ I გურიელი [გურიელი] დაბ. 1606 გარდ. 1625

1638 ქორწინება: II, როსტომ I ბაგრატიონი (როსტომ–ხანი) [ბაგრატიონი ქართლის] დაბ. 1565 გარდ. 17 ნოემბერი 1658

თებერვალი 1659 ქორწინება: II, ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1618 გარდ. სექტემბერი 1676

1682 გარდაცვალება:

შენიშვნები

сестра владетеля Мегрелии Левана II Дадиани 1621- Свимон, сын Мамии Гуриела, справил свадьбу с Мариам, сестрой Левана Дадиана.

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - როსტომ I დავითის ძე, (1565-17.11.1658). - I ცოლი: ქეთევან, გორჯასპი აბაშიშვილის ასული, II ცოლი: მარიამ, მანუჩარ დადიანის ასული (?-1682)
  2. ბაგრატიონები [2] - როსტომ I დავითის ძე, ჩანს (1633-1658). - ცოლი: მარიამ, მანუჩარ დადიანის ასული, ჩანს (1634-1658)
  3. მცხეთის სვეტიცხოვლის ეპიტაფიები – 1680 წ. - "ასული დადიანისა, დედოფალი საქართველოისა მარიამ დავემკვიდრე მცირესა ამასა საფლავსა. მხილველნი შენდობას გვიბრძანებდეთ ღვთის გულისათვის. ქრისტეს აქათ ჩქპ (1680)."
  4. მცხეთის სვეტიცხოვლის ეპიტაფიები – 1646 წ. - "ქ. მას ჟამსა ოდეს ჩვენ, ზღვათ მეფის დადიანის ასული, დედოფალი პატრონი მარიამ მოყვანებულ ვიქმენ ქართლისა დედოფლად, გვყვა სასურველი ძე ბატონიშვილი ოტა. მცირესა ჟამს მიგვეფარა ამიერ სოფლით და დაემარხა სამარესა ამას სვეტს ცხოველს და საფლავიცა ჩვენიც ამასთანა ვინებეთ. ღვთის გულისათვის ნურავინ ხელ–ყოფთ შლად და შერყევად ამისა უკუნისამდე. ესე არს განსასვენებელი ჩვენი. ქორონიკონსა ტლდ (1646)."
  5. 1633 წ. XII.25. - წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი -
  6. 1634 წ. - წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი -

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ლევან I დადიანი
ტიტული: 1533 - 1546, prince de Mingrélie
გარდაცვალება: 1572
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
მზეჭაბუკ ჯაყელი
გარდაცვალება: 1532
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 13 თებერვალი 1523
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
ტიტული: 1545 - 1573, Prince of Samtskhe
გარდაცვალება: 29 სექტემბერი 1573
ქორწინება: 4 სექტემბერი 1578
პაპები
მშობლები
გიორგი III დადიანი
ქორწინება: როდამ გურიელი
ქორწინება: თამარ შერვაშიძე
ტიტული: 1546 - 1574, Князь Мегрелии
ტიტული: 1574 - 1582, Князь Мегрелии
გარდაცვალება: 1582
მამია IV დადიანი
ქორწინება: ელენე გურიელი
ტიტული: 1574, Князь Мегрелии
ტიტული: 1582 - 1590, Князь Мегрелии
გარდაცვალება: 1590
მანუჩარ II ათაბაგი
დაბადება: > 1550
ქორწინება: ელენე სვიმონ I -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1576 - 1578, régent du Samtskhe
ტიტული: 1581 - 1614, pacha Moustafa
გარდაცვალება: 1614
იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 29 აპრილი 1563
გარდაცვალება: 20 მარტი 1575
ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
გარდაცვალება: 3 სექტემბერი 1579
ბექა (პავლე) ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
ტიტული: 1625 - 1635, atabeg de Samtskhé sous le nom de Saphar Pacha
გარდაცვალება: 1635
მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 11 მარტი 1549
ქორწინება: როდამ გურიელი
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1572
თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
გარდაცვალება: 23 აგვისტო 1579 ? 1583
ვახტანგ გურიელი
ტიტული: 1583 - 1587, prince de Gourie
ქორწინება: თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი
გარდაცვალება: 1587
დაკრძალვა: église de la Transfiguration du monastère de Shemokmedi
მშობლები
 
== 3 ==
ლევან II დადიანი
დაბადება: 1591
ტიტული: 1611 - 1657, prince de Mingrélie
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან რომანოზის ასული ჭილაძე
გარდაცვალება: 1657
იესე დადიანი
ტიტული: князь
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
== 3 ==
შვილები
დემეტრე I გურიელი
გარდაცვალება: 1668
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე