ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გორჯასპი გიორგის ძე ორბელიანი გარდ. 1717

From Rodovid KA

პიროვნება:670555
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გორჯასპი გიორგის ძე ორბელიანი
მშობლები

გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1652 გარდ. > 1692

[1]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: პაპუნა გორჯასპის ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: ორბელ გორჯასპის ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: ბარძიმ გორჯასპის ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

1717 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

ორბელიშვილი გორჯასპი (1674–1699 წწ.) – ბოქაულთუხუცესი 1696–1699 წწ. (1450-38/62, Sd-628, 1450-20/28), მამა:გიორგი ბარათაშვილი, ბიძა: ასლანბეგ ბარათაშვილი, ძმა: პაპუა ორბელიშვილი, ბიძაშვილი: რევაზ ორბელიშვილი (1450-38/62).

1691 წ. 2.XI. – გორჯასპი ორბელიშვილს მიაბარეს წიგნების ნუსხა მისი ბიძის ასლანბეგ ბარათაშვილისათვის წასაღებად – Sd-1931.

1696 წ. 15.VI. – ბოქაულთუხუცესი გორჯასპი ორბელიშვილი მოწმეა შიოშბეგის შვილიშვილის, შიოშის მიერ ლუარსაბ იოთამიშვილისათვის მიცემული მიწის ნასყიდობის წიგნისა – 1450-38/62.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 9 - გორჯასპი გიორგის ძე, (? – 1717), ბოქაულთ-უხუცსი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом