ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) დაბ. 1618 გარდ. 1675

From Rodovid KA

პიროვნება:197296
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ვახტანგ V მუხრანბატონი
სხვა გვარები შაჰ-ნავაზი
სხვა სახელები ბახუტა
მშობლები

ანა ნუგზარის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის] გარდ. 1624

თეიმურაზ მუხრანბატონი [მუხრანბატონები] გარდ. 1 ივლისი 1625

ვიკი-გვერდი wikipedia:ka:ვახტანგ V
[1][2][3][4]

მოვლენები

1618 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: თამარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1694

ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1697

ბავშვის დაბადება: ლუარსაბ ვახტანგ V -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1698

ბავშვის დაბადება: X ვახტანგ V -ის ასული ბატონიშვილი (ზურაბ ზაალის ძე ერისთავის ცოლი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: ელენე ვახტანგ V -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: სოლომონ (სულეიმან) ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1703

გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ

ქორწინება: I, როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1691

1629 - 1658 ტიტული: მუხრანბატონი

1647 ბავშვის დაბადება: არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1647 გარდ. 19 აპრილი 1713

< 1648 ბავშვის დაბადება: ანუკა ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. < 1648 გარდ. 1697

1651 ბავშვის დაბადება: გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1651 გარდ. 1709

1653? ბავშვის დაბადება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1653? გარდ. 30 მაისი 1709

1658 ქორწინება: II, მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი [დადიანი (I დინასტია)] გარდ. 1682

1658 - 1675 ტიტული: ქართლის მეფე

1675 გარდაცვალება: ხოშკარუ (სპარსეთი)

შენიშვნები

1653 წელს იშვილა როსტომ მეფემ და გამოაცხადა ტახტის მემკვიდრედ ბაგრატიონთა გენეალოგიის მიხედვით გარდაიცვალა 1676 წ.

ქართული საბუთები

1659 წ. - განჩინება შაჰნავაზ მეფისა კათალიკოზის, ქსნის ერისთავის ელიზბარისა და გივი ამილახორის მამულის საქმეზე - Hd-2113

გენეალოგიური ცხრილები

1. ბახუტა მუხრანბატონი (ვახტანგ V) თეიმურაზის ძე, (?-1676). მუხრანბატონი (1629-1658). ქართლის მეფე (1658-1676). - ცოლი: როდამ, ყაფლან ბარათაშვილის ასული (?-1691). - ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.8

2. ვახტანგ V (შაჰნავაზი, ბახუტაბეგი) თეიმურაზის ძე, (1622-1676). - I ცოლი: როდამ-ყოფილი ეკატერინე, (ბარათაშვილის ასული), II ცოლი: მარიამ, მანუჩარ დადიანის ასული (1659-1676). - შვილები: ალექსანდრე, არჩილ, გიორგი, ლევან, ლუარსაბ, სულეიმან. - ბაგრატიონები - ლიტ.2

3. ვახტანგ V (შაჰნავაზი) თეიმურაზის ძე, (?-1675). მუხრანბატონი (1629-1658). ქართლის მეფე (1658-1675). - I ცოლი: როდამ ბარათაშვილი, II ცოლი: მარიამ, ლევან II დადიანის და (?-1684). - შვილები: არჩილ, გიორგი, ლევან, ასული, ალექსანდრე, ლუარსაბ, სულეიმან, ანუკა, თამარ. - ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.6

4. ბახუტა მუხრანბატონი (ვახტანგ V) თეიმურაზის ძე, (?-1676). მუხრანბატონი (1629/33-1658). - მუხრანბატონები - ლიტ.1

[რედაქტირება] წყარო

  1. Петр Долгоруков - "Россииская родословная книга" - ч. II - СПб 1855 - стр.5-14 - მოიხსენიება "Князья Багратионы"-ს გენეალოგიაში № 111 - ქართლის მეფე ვახტანგ V შაჰნავაზი (გ.1675) - თეიმურაზ მუხრანბატონის ძე. ვაჟები: არჩილ, გიორგი, ლევან, ალექსანდრე-ლუარსაბი, სოლომონი, ასულები: N.N.-ზურაბ ერისთავის ცოლი, ანაკი-სპარსეთის შაჰის და გულისტანის ხანის ცოლი
  2. ბერი ეგნატაშვილი - "ახალი ქართლის ცხოვრება" - ცოლები: როდამ ყაფლანის ასული, მარიამ დადიანი. შვილები: არჩილ, გიორგი, ალექსანდრე, ლევან, ლუარსაბ, ანუკა, თამარ
  3. ვახუშტი ბატონიშვილი - "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა" - ცოლები: როდამ ყაფლანის ასული, მარიამ დადიანი. შვილები: არჩილ, გიორგი, ლევან, ალექსანდრე, ლუარსაბ, სოლომონ, ანუკა, თამარ
  4. სეხნია ჩხეიძე - "ცხოვრება მეფეთა" - ცოლები: როდამ ყაფლანის ასული, მარიამ დადიანი. შვილები: არჩილ, გიორგი, ალექსანდრე, ლევან, ლუარსაბ, სულეიმან, ანუკა, თამარ

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
...: 1604, ჩანს
იონათან მუხრანბატონი
...: 1548, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1580
პაპები
მშობლები
ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
...: 1618, ჩანს
გარდაცვალება: 1624
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1625 - 1626, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
ტიტული: 1605 - 1625, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
მშობლები
 
== 3 ==
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
ტიტული: 1658 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
== 3 ==
შვილები
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1664 - 1675, კახეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1690 - 1691, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1695 - 1696, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1698, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 19 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
Mohammad Mirza Safavi
დაბადება: 17 იანვარი 1633, Qazvin
ქორწინება: Naqiyat Khanum
ქორწინება: Nur Un-nisa Khanum
ქორწინება: ანუკა ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 26 ოქტომბერი 1666
დაკრძალვა: Qom
ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
...: > 1666, იხსენიება
გარდაცვალება: 1697
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
შვილები
შვილიშვილები
რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული
დაბადება: 1680
ქორწინება: ვახტანგ VI , I
გარდაცვალება: 30 დეკემბერი 1740, 30.12. მოსკოვი
ვახტანგ VI
დაბადება: 15 სექტემბერი 1675, 15.09.
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული , I
ტიტული: 1703 - 1711, ჯანიშინი
გარდაცვალება: 26 მარტი 1737, 26.03. ასტრახანი, რუსეთი
ალექსანდრე არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1674
ქორწინება: თეოდორა ივანეს ასული მილოსლავსკაია , მოსკოვი
მოვლენა 1: ნოემბერი 1686, მოსკოვი, В ноябре 1686 г. Александр Арчилович женился на Феодосии Ивановне Милославской (20), что «способствовало укреплению доброжелательных отношений к Арчилу со стороны царевны Софьи и князя В.В. Голицына». На свадьбу Софья подарила молодоженам подмосковные села Всесвятское, Красное и Пахра, а также деревню Кузнецово под Дмитровом.
ქორწინება: გლიკერია დავითიშვილი
სამხედრო წოდება: მაისი 1700, генерал-фельдцейхмейстер
გარდაცვალება: 1711, 02.02., დაკრძალულია დონის მონასტერში 29.11.1711
ქაიხოსრო მეფე
დაბადება: 1674, 1.01.
ქორწინება: ხარჭა
ქორწინება: ქეთევან (ეკატერინე) გიორგის ასული
ტიტული: 1709 - 1711, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1711, 27.09. ყანდაჰარი, ავღანეთი
როსტომ ყულარაღასი
ქორწინება: X - ვეზირ ალი-ხან დაღესტნელის ასული
ტიტული: 1709, ისპაჰანის მოურავი
ტიტული: 1717, ქირმანის მმართველი
გარდაცვალება: 1722, 8.03. გულნაბადი
მამუკა არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1693, გადასვენებულია ნოვოდევიჩის მონასტრიდან დონის მონასტერში 5.04.1711
დავით არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1682
გარდაცვალება: 1688, გადასვენებულია ნოვოდევიჩის მონასტრიდან დონის მონასტერში 5.04.1711
დარეჯან არჩილის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1670
გარდაცვალება: 1740
დომენტი IV კათალიკოსი
დაბადება: 1677
ტიტული: 1705 - 1724, კათალიკოსი
ტიტული: 1739 - 1741, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1741
თომა ბატონიშვილი
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
დავით ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1703
დავით (დათუნა) შალვას ძე ერისთავი
დაბადება: < 1683
ქორწინება: მარიამ გიორგი XI -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1692, ქსნის ერისთავი
გარდაცვალება: 1717
გიორგი გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1698
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: 1724
ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1697
გარდაცვალება: 1732
ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1699
გარდაცვალება: 1723
Safi Mirza Safavi
დაბადება: 1647
ქორწინება: Elena
გარდაცვალება: 29 ივლისი 1694, Isfahan
დაკრძალვა: Qom
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე