ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

From Rodovid KA

პიროვნება:197296
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ვახტანგ V მუხრანბატონი
სხვა გვარები შაჰ-ნავაზი
სხვა სახელები ბახუტა
მშობლები

ანა ნუგზარის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის] გარდ. 1624

თეიმურაზ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 16 ივლისი 1572 გარდ. 1 ივლისი 1625

ვიკი-გვერდი wikipedia:ka:ვახტანგ V
[1][2][3][4]

მოვლენები

1618 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1697

ბავშვის დაბადება: X ვახტანგ V -ის ასული ბატონიშვილი (ზურაბ ზაალის ძე ერისთავის ცოლი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: სოლომონ (სულეიმან) ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1703

ბავშვის დაბადება: თამარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1694

ბავშვის დაბადება: ელენე ვახტანგ V -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1691

1634 - 1 იანვარი 1659 ტიტული: მუხრანბატონი

1647 ბავშვის დაბადება: არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1647 გარდ. 16 აპრილი 1713

< 1648 ბავშვის დაბადება: ანუკა ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. < 1648 გარდ. 1697

1651 ბავშვის დაბადება: გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1651 გარდ. 21 აპრილი 1709

1653 გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ

1653 - 1 იანვარი 1659 ტიტული: administrateur du royaume de Karthli

1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676 ტიტული: ქართლის მეფე

თებერვალი 1659 ქორწინება: II, მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი [დადიანი (I დინასტია)] დაბ. 1599 ? 1609 გარდ. 1682

1660? ბავშვის დაბადება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1660? გარდ. 13 ივლისი 1709

1660 ბავშვის დაბადება: ლუარსაბ ვახტანგ V -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1660 გარდ. 1698

სექტემბერი 1676 გარდაცვალება: ხოშკარუ (სპარსეთი)

დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse

შენიშვნები

1653 წელს იშვილა როსტომ მეფემ და გამოაცხადა ტახტის მემკვიდრედ ბაგრატიონთა გენეალოგიის მიხედვით გარდაიცვალა 1676 წ.

ქართული საბუთები

1659 წ. - განჩინება შაჰნავაზ მეფისა კათალიკოზის, ქსნის ერისთავის ელიზბარისა და გივი ამილახორის მამულის საქმეზე - Hd-2113

გენეალოგიური ცხრილები

1. ბახუტა მუხრანბატონი (ვახტანგ V) თეიმურაზის ძე, (?-1676). მუხრანბატონი (1629-1658). ქართლის მეფე (1658-1676). - ცოლი: როდამ, ყაფლან ბარათაშვილის ასული (?-1691). - ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.8

2. ვახტანგ V (შაჰნავაზი, ბახუტაბეგი) თეიმურაზის ძე, (1622-1676). - I ცოლი: როდამ-ყოფილი ეკატერინე, (ბარათაშვილის ასული), II ცოლი: მარიამ, მანუჩარ დადიანის ასული (1659-1676). - შვილები: ალექსანდრე, არჩილ, გიორგი, ლევან, ლუარსაბ, სულეიმან. - ბაგრატიონები - ლიტ.2

3. ვახტანგ V (შაჰნავაზი) თეიმურაზის ძე, (?-1675). მუხრანბატონი (1629-1658). ქართლის მეფე (1658-1675). - I ცოლი: როდამ ბარათაშვილი, II ცოლი: მარიამ, ლევან II დადიანის და (?-1684). - შვილები: არჩილ, გიორგი, ლევან, ასული, ალექსანდრე, ლუარსაბ, სულეიმან, ანუკა, თამარ. - ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.6

4. ბახუტა მუხრანბატონი (ვახტანგ V) თეიმურაზის ძე, (?-1676). მუხრანბატონი (1629/33-1658). - მუხრანბატონები - ლიტ.1

[რედაქტირება] წყარო

  1. Петр Долгоруков - "Россииская родословная книга" - ч. II - СПб 1855 - стр.5-14 - მოიხსენიება "Князья Багратионы"-ს გენეალოგიაში № 111 - ქართლის მეფე ვახტანგ V შაჰნავაზი (გ.1675) - თეიმურაზ მუხრანბატონის ძე. ვაჟები: არჩილ, გიორგი, ლევან, ალექსანდრე-ლუარსაბი, სოლომონი, ასულები: N.N.-ზურაბ ერისთავის ცოლი, ანაკი-სპარსეთის შაჰის და გულისტანის ხანის ცოლი
  2. ბერი ეგნატაშვილი - "ახალი ქართლის ცხოვრება" - ცოლები: როდამ ყაფლანის ასული, მარიამ დადიანი. შვილები: არჩილ, გიორგი, ალექსანდრე, ლევან, ლუარსაბ, ანუკა, თამარ
  3. ვახუშტი ბატონიშვილი - "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა" - ცოლები: როდამ ყაფლანის ასული, მარიამ დადიანი. შვილები: არჩილ, გიორგი, ლევან, ალექსანდრე, ლუარსაბ, სოლომონ, ანუკა, თამარ
  4. სეხნია ჩხეიძე - "ცხოვრება მეფეთა" - ცოლები: როდამ ყაფლანის ასული, მარიამ დადიანი. შვილები: არჩილ, გიორგი, ალექსანდრე, ლევან, ლუარსაბ, სულეიმან, ანუკა, თამარ

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
პაპები
მშობლები
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
მშობლები
 
== 3 ==
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
== 3 ==
შვილები
თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი
დაბადება: 1655?
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) , II
გარდაცვალება: 1708
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, roi du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
Mohammad Mirza Safavi
დაბადება: 17 იანვარი 1633, Qazvin
ქორწინება: Naqiyat Khanum
ქორწინება: Nur Un-nisa Khanum
ქორწინება: ანუკა ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 26 ოქტომბერი 1666
დაკრძალვა: Qom
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
შვილები
შვილიშვილები
რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული
დაბადება: 1680
ტიტული: princesse circassienne par naissance
ქორწინება: ვახტანგ VI , I
ტიტული: 1703 - 1711, régente
ტიტული: სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, reine de Karthli
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, reine de Karthli
გარდაცვალება: 30 დეკემბერი 1740, 30.12. მოსკოვი
დაკრძალვა: monastère de Donskoï
ვახტანგ VI
დაბადება: 15 სექტემბერი 1675, 15.09.
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული , I
ტიტული: 1703 - 1711, ჯანიშინი
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, roi titulaire de Karthli
ტიტული: ივნისი 1716 - მაისი 1723, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 26 მარტი 1737, 26.03. ასტრახანი, რუსეთი
ალექსანდრე არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1674
ქორწინება: თეოდორა ივანეს ასული მილოსლავსკაია , მოსკოვი
მოვლენა 1: ნოემბერი 1686, მოსკოვი, В ноябре 1686 г. Александр Арчилович женился на Феодосии Ивановне Милославской (20), что «способствовало укреплению доброжелательных отношений к Арчилу со стороны царевны Софьи и князя В.В. Голицына». На свадьбу Софья подарила молодоженам подмосковные села Всесвятское, Красное и Пахра, а также деревню Кузнецово под Дмитровом.
ქორწინება: გლიკერია დავითიშვილი
სამხედრო წოდება: მაისი 1700, генерал-фельдцейхмейстер
გარდაცვალება: 1711, 02.02., დაკრძალულია დონის მონასტერში 29.11.1711
ქაიხოსრო მეფე
დაბადება: 1 იანვარი 1674, 1.01.
ქორწინება: ქეთევან (ეკატერინე) გიორგის ასული
კასტა: 1709 - 1711, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 27 ოქტომბერი 1711, 27.09. ყანდაჰარი, ავღანეთი
როსტომ ყულარაღასი
ქორწინება: X - ვეზირ ალი-ხან დაღესტნელის ასული
ტიტული: 1709, ისპაჰანის მოურავი
ტიტული: 1717, ქირმანის მმართველი
გარდაცვალება: 1722, 8.03. გულნაბადი
მამუკა არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 23 მარტი 1693, გადასვენებულია ნოვოდევიჩის მონასტრიდან დონის მონასტერში 5.04.1711
დაკრძალვა: в Донском монастыре
დავით არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1682
გარდაცვალება: 1688, გადასვენებულია ნოვოდევიჩის მონასტრიდან დონის მონასტერში 5.04.1711
დარეჯან არჩილის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1670
გარდაცვალება: 1740
დომენტი IV კათალიკოსი
დაბადება: 1676
ტიტული: 1705 - 1724, კათალიკოსი
ტიტული: 1739 - 1741, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1741
თომა ბატონიშვილი
ტიტული: царевич
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
დავით ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1703
თეიმურაზ ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1688
გარდაცვალება: 1710
ხორეშან ლევანის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: царевна
...: 1724, იხსენიება
დავით (დათუნა) შალვას ძე ერისთავი
დაბადება: < 1683
ქორწინება: მარიამ გიორგი XI -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1692, ქსნის ერისთავი
გარდაცვალება: 1717
გიორგი VI ალექსანდრეს ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: 1670
შვილების რაოდენობა: quatre fils et quatre filles
ქორწინება: როდამ გიორგის ასული ბატონიშვილი , I
ტიტული: 1707 - 1711, იმერეთის მეფე
განქორწინება: როდამ გიორგის ასული ბატონიშვილი , 1
ტიტული: 1712 - 1713, roi d'Iméréthie
ქორწინება: Tamar Abaschidzé (Bagration-Imeretinsky) , 2
...: Tamar Abaschidzé (Bagration-Imeretinsky) , 2 répudiation
ქორწინება: თამარ პაპუნას ასული ერისთავი , II
ტიტული: 1714 - 1716, roi d'Iméréthie
ქორწინება: Tamar Gouriel (Bagration-Imeretinsky)
ტიტული: 1719 - 1720, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 27 თებერვალი 1720, 27.02.
გიორგი გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1698
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: 1724
ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1697
გარდაცვალება: 1732
ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1699
გარდაცვალება: 1723
Safi Mirza Safavi
დაბადება: 1647
ქორწინება: Elena
გარდაცვალება: 29 ივლისი 1694, Isfahan
დაკრძალვა: Qom
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე