ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ვახტანგ მუხრანბატონი დაბ. 1511? გარდ. 1 ოქტომბერი 1580

From Rodovid KA

პიროვნება:347614
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ვახტანგ მუხრანბატონი
მშობლები

ბაგრატ ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. < 1488 გარდ. 1540?

ელენე [?] დაბ. ~ 1490

[1]

მოვლენები

1511? დაბადება:

1539 - 1580 ტიტული: მუხრანბატონი

1569 - 1579 ტიტული: régent de Karthli

16 ივლისი 1572 ბავშვის დაბადება: თეიმურაზ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 16 ივლისი 1572 გარდ. 1 ივლისი 1625

1 ოქტომბერი 1580 გარდაცვალება:

1582 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1582 გარდ. 3 ოქტომბერი 1629

შენიშვნები

ქართული საბუთები

გენეალოგიური ცხრილები

1. ვახტანგ ბაგრატის ძე მუხრანბატონი. (?-1580). მუხრანბატონი 1540-1580 წწ. - შვილები: ბაგრატ, თეიმურაზ, ქაიხოსრო. - ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.8

2. ვახტანგ ბაგრატის ძე მუხრანბატონი. (1540). - შვილები: თეიმურაზ, ქაიხოსრო. - ბაგრატიონები - ლიტ.2

3. ვახტანგ ბაგრატის ძე მუხრანბატონი. (1511-1580). მუხრანბატონი 1539-1580 წწ. - ცოლი: ხვარამზე, - შვილები: თეიმურაზ, ქაიხოსრო, ბაგრატ. - ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.6

4. ვახტანგ ბაგრატის ძე მუხრანბატონი. (?-1580). მუხრანბატონი 1539-1580 წწ. - შვილები: ბაგრატ, თეიმურაზ, ქაიხოსრო. - მუხრანბატონები - ლიტ.1

ქართული წყაროები

"მესხური დავითნის ქრონიკა"

[რედაქტირება] წყარო

  1. - * Voir, généalogie des Bagratides (Karthli)

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ბაგრატ VI
დაბადება: 1435
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1465 - 1478, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1478
კონსტანტინე II
დაბადება: 1447
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1478 - 1490, roi titulaire de Géorgie
ტიტული: 1479 - 1484, khan d'Iméréthie
ტიტული: 1487 - 1489, khan d'Iméréthie
ტიტული: 1490 - 1505, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 27 აპრილი 1505, 27.04.
თამარ
ქორწინება: კონსტანტინე II
ტიტული: 1478 - 1490, reine de Géorgie
გარდაცვალება: 1492
პაპები
მშობლები
დავით X
დაბადება: 1482
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან ბარათაშვილი
ქორწინება: მირაინგულ ჯაყელი
ტიტული: 1505 - 1525, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1526
გიორგი IX
დაბადება: < 1487
ქორწინება: გულშარ
ტიტული: 1525 - 1527, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1540
დიმიტრი (დემეტრე) ბატონიშვილი
დაბადება: 1488 - 1490, co-roi de Géorgie
ალექსანდრე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1526
გარდაცვალება: > 1556
მელქისედეკ II კათალიკოსი
...: 1526 - 1540, ჩანს
ტიტული: 1528 - 1529, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1540 - 1545, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1548 - 1552, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1553
ბაგრატ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1488
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1488, co-roi de Géorgie
ტიტული: 1512 - 1539, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1540?
ელენე
დაბადება: ~ 1490
ტიტული: princesse
ქორწინება: ბაგრატ ბატონიშვილი
მშობლები
 
== 3 ==
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
== 3 ==
შვილები
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
შვილები
შვილიშვილები
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
აშოთან ქაიხოსროს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1637?, ჩანს
ქორწინება: ანა
ტიტული: 1688 - 1692, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: < 1697
დომენტი ქაიხოსროს ძე მუხრანბატონი (დომენტი III კათალიკოსი)
ტიტული: 1661 - 1676, Католикос-Патриарх всея Грузии
გარდაცვალება: 22 სექტემბერი 1676, 22.09.
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ქაიხოსრო ბარათაშვილი
დაბადება: < 1611
ქორწინება: დარეჯან მუხრანბატონი
ტიტული: 1623, სარდალი
ტიტული: 1625 - 1642, ბოქაულთუხუცესი
ტიტული: 1633 - 1647, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1647
პაპუნა ციციშვილი
ტიტული: სარდალი
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
...: 1633, ჩანს
გარდაცვალება: 1663
შვილიშვილები

სხვა ენებზე