ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მარიამ გიორგი XI -ის ასული ბატონიშვილი გარდ. 1715

From Rodovid KA

პიროვნება:666731
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მარიამ გიორგი XI -ის ასული ბატონიშვილი
მშობლები

გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1651 გარდ. 21 აპრილი 1709

თამარ დავითის ასული დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] გარდ. 1683

[1]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: გიორგი დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: ქრისტეფორე დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: თამარ დავითის ასული ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: ელენე დავითის ასული ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: ბერი დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: შალვა დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: რევაზ დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: იესე (იასე) დავითის ძე ერისთავი (იასე ყულარაღასი) [ერისთავი ქსნის] გარდ. 1745

ბავშვის დაბადება: შანშე დავითის ძე ერისთავი (შანშე ერისთავი) [ერისთავი ქსნის] გარდ. 1753

1687 ქორწინება: დავით (დათუნა) შალვას ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის] დაბ. < 1683 გარდ. 1717

1715 გარდაცვალება:

შენიშვნები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ქსნის ერისთავები - დავით (დათუნა) შალვას ძე ქსნის ერისთავი. (ჩანს 1683-გ.1717). სახლთუხუცესი. მოკლეს 1717წ. ~ (1687) მარიამ, მეფე გიორგი XI-ის ასული.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ტიტული: 1692 - 1695, tsar du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
მშობლები
 
== 3 ==
დავით (დათუნა) შალვას ძე ერისთავი
დაბადება: < 1683
ქორწინება: მარიამ გიორგი XI -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1692, ქსნის ერისთავი
გარდაცვალება: 1717
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე