ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი დაბ. < 1664

From Rodovid KA

პიროვნება:673447
საგვარეულო ამილახვარი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი
მშობლები

თამარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1694

გივი იოთამის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1634 გარდ. 1 სექტემბერი 1700

[1][2][3][4]

მოვლენები

< 1664 დაბადება:

ქორწინება: ანახანუმ ზაალის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის] გარდ. 1718

1665 - 1683 ...: ჩანს

< 1688 ბავშვის დაბადება: ოთარ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1688 გარდ. 1741

1689 ბავშვის დაბადება: გივი ანდუყაფარის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. 1689 გარდ. 1754

< 1731 ბავშვის დაბადება: იოთამ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1731 გარდ. > 1731

შენიშვნები

1692 წ. 15.III. - განჩინება ერეკლე I-ისა ამილახვართა ერთსახლობის საქმეზე - Hd-10068

1692 წ. 10.IX. – ზემო ქართლის სარდლობისა და გორის მოურაობის წყალობის წიგნი გიორგი XI-ისა გივი ამილახორისადმი – Hd-2134

1703 წ. – საამილახვროს სახლიკაცობის რიგი – Hd-2142

[რედაქტირება] წყარო

  1. ამილახვრები - ლიტ.1 - ნუსხა 2 - № 2.34. - ანდუყაფარ გივის ძე. ჩანს (1665-1683). ამილახორი. - მამა: გივი იოთამის ძე. - შვილები: ოთარ, გივი, იოთამ.
  2. არაგვის ერისთავები – ცხრ. 1 - ანახანუმ ზაალის ას.; (?-1718). ~ თავადი ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი.
  3. ქართული საბუთები - Hd-2134, Hd-10068
  4. ამილახვრები - ლიტ.2 - ცხრილი 1 - ანდუყაფარ გივის ძე (?-1742), მოიხსენიება 1665 წ. - მამა: გივი იოთამის ძე.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
ბეჟან ამილახვარი
დაბადება: < 1619
ტიტული: 1633 - 1639, ამილახორი
გარდაცვალება: > 1656
გივი ამილახვარი
...: 1619 - 1622, ჩანს
იოთამ ფარემუზის ძე ამილახვარი
ტიტული: ამილახორი
ქორწინება: Y ქვენიფნეველის ასული ერისთავი
ტიტული: 1632 - 1648, გორის მოურავი
ტიტული: 1638, ზემო ქართლის სარდალი
გარდაცვალება: 1649
პაპები
მშობლები
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, tsar du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
ბარძიმ იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1647
გარდაცვალება: > 1669
პაატა იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1648
ტიტული: ყორჩიბაში
გარდაცვალება: > 1698
ნიკოლოზ იოთამის ძე ამილახვარი (ნიკოლოზ კათოლიკოსი)
დაბადება: < 1646
ტიტული: 1678 - 1688, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1692 - 1695, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1695
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1698
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: 1724
ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1697
გარდაცვალება: 1732
ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1699
გარდაცვალება: 1723
== 3 ==
შვილები
იოთამ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
შვილები
შვილიშვილები
დავით (დათუა) გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1750
გარდაცვალება: < 1799
ბეჟან ოთარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1738
გარდაცვალება: > 1794
ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1733
გარდაცვალება: 1742
ივანე (იოანე) გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1751
გარდაცვალება: > 1812
ანტონ I კათალიკოსი (თეიმურაზ იესეს ძე ბატონიშვილი)
დაბადება: 1720
ქორწინება: თამარ გივის ასული ამილახვარი
ტიტული: 1744 - 1755, კათალიკოსი
ტიტული: 1764 - 1788, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1788
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом