ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გივი იოთამის ძე ამილახვარი დაბ. < 1634 გარდ. 1 სექტემბ

From Rodovid KA

პიროვნება:667144
საგვარეულო ამილახვარი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
მშობლები

იოთამ ფარემუზის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] გარდ. 1649

Y ქვენიფნეველის ასული ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

[1][2][3]

მოვლენები

< 1634 დაბადება:

1659 - 1692 ტიტული: ამილახორი

1661 ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1694

< 1664 ბავშვის დაბადება: ანდუყაფარ გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1664

< 1696 ბავშვის დაბადება: დიმიტრი (დემეტრე) გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1696 გარდ. 1728

< 1697 ბავშვის დაბადება: ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1697 გარდ. 1732

< 1698 ბავშვის დაბადება: გიორგი გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1698 გარდ. 1724

< 1699 ბავშვის დაბადება: ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1699 გარდ. 1723

1 სექტემბერი 1700 გარდაცვალება:

შენიშვნები

1659 წ. - განჩინება შაჰნავაზ მეფისა კათალიკოზის, ქსნის ერისთავის ელიზბარისა და გივი ამილახორის მამულის საქმეზე - Hd-2113

1692 წ. 15.III. - განჩინება ერეკლე I-ისა ამილახვართა ერთსახლობის საქმეზე - Hd-10068

1692 წ. 10.IX. – ზემო ქართლის სარდლობისა და გორის მოურაობის წყალობის წიგნი გიორგი XI-ისა გივი ამილახორისადმი – Hd-2134

1672 წ. წარწერა ქვემო ჭალის ღვთისმშობლის ხატზე - "...ყოვლად წმიდაო ღვთისმშობელო! დაცვა ფარვათა შენთა მონდობილმან და მრავალთ ცოდვათა ჩემთა მიერ გარემოცულმან მე ამილახვარმა გივმა, მემცხედრემან ჩვენმან, ქართველთ მეფის ასულმან, ბატონის შვილმან თამარ, ვინებეთ ძალითა და შეწევნითა შენითა ხატისა ამის შენისა შემკობა, მოვაჭედინეთ ოქროჲთა და შევამკევით თვალითა დღეთა ჩვენთა წარსამართებელად და ცოდვათა ჩვენთა შესანდობელად, რათა ვიხსნეთ დღესა მას დიდსა განკითხვისასა. ქორონიკონს 360 (1672 წ.)." - [1]

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ამილახვრები - ლიტ.1 - ნუსხა 2 - № 2.25. - გივი იოთამის ძე. (?-1.09.1700). გორის მოურავი, ზემო ქართლის სარდალი, ამილახორი. ~ ცოლი: (1661) თამარ (მონაზვნობაში გაიანე). ქართლის მეფე ვახტანგ V შაჰ-ნავაზის ასული. (?-1695). - მამა: იოთამ პაპუნას ძე. - შვილები: ანდუყაფარ, დემეტრე, ქრისტეფორე, გიორგი, ვახტანგ.
  2. ქართული საბუთები - Hd-2134, Sd-566, Hd-10068, Hd-2113,
  3. ამილახვრები - ლიტ.2 - ცხრილი 1 - გივი იოთამის ძე (1636-1695/1700-მდე) გორის მოურავი, მუსლიმანი; დაქორწინებული იყო მეფის ასულ თამარზე, საქართველოს მეფე ვახტანგ V-ის ქალიშვილზე. - მამა: იოთამ პაპუნას ძე. - შვილები: ანდუყაფარი, დიმიტრი, ქაიხოსრო (ქრისტოფორი), გიორგი, ვახტანგი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
თამარ ვახტანგის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: Дочь Вахтанга Батонишвили, племянница царя Даудхана,княжна
ქორწინება: ფარემუზ ამილახვარი
...: 1629
იესე იესეს ძე ერისთავი
გარდაცვალება: < 1678
პაპები
მშობლები
ბეჟან ამილახვარი
დაბადება: < 1619
ტიტული: 1633 - 1639, ამილახორი
გარდაცვალება: > 1656
გივი ამილახვარი
...: 1619 - 1622, ჩანს
იოთამ ფარემუზის ძე ამილახვარი
ტიტული: ამილახორი
ქორწინება: Y ქვენიფნეველის ასული ერისთავი
ტიტული: 1632 - 1648, გორის მოურავი
ტიტული: 1638, ზემო ქართლის სარდალი
გარდაცვალება: 1649
მშობლები
 
== 3 ==
ბარძიმ იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1647
გარდაცვალება: > 1669
პაატა იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1648
ტიტული: ყორჩიბაში
გარდაცვალება: > 1698
ნიკოლოზ იოთამის ძე ამილახვარი (ნიკოლოზ კათოლიკოსი)
დაბადება: < 1646
ტიტული: 1678 - 1688, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1692 - 1695, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1695
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
== 3 ==
შვილები
გიორგი გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1698
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: 1724
ქრისტეფორე გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1697
გარდაცვალება: 1732
ვახტანგ გივის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1699
გარდაცვალება: 1723
შვილები
შვილიშვილები
იოთამ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
აბდულაბეგ გიორგის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1731
გარდაცვალება: > 1731
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом