ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ლუარსაბ ვახტანგ V -ის ძე ბატონიშვილი დაბ. 1660 გარდ. 1698

From Rodovid KA

პიროვნება:662459
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ლუარსაბ ვახტანგ V -ის ძე ბატონიშვილი
მშობლები

ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1618 გარდ. სექტემბერი 1676

როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1691

[1][2][3][4][5][6][7][8]

მოვლენები

1660 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე ლუარსაბის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1711

ბავშვის დაბადება: ელენე ლუარსაბის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

1669 ქორწინება: მარიამ რევაზის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის]

1698 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. Петр Долгоруков - "Россииская родословная книга" - ч. II - СПб 1855 - стр.5-14 - მოიხსენიება "Князья Багратионы"-ს გენეალოგიაში № 125, როგორც "ალექსანდრე-ლუარსაბი", ანუ გაიგივებულია თავის ძმა ალექსანდრესთან
  2. არაგვის ერისთავები – ცხრ. 1 - მარიამ რევაზის ას.; ~ (1669) ლუარსაბ ბატონიშვილი, ვახტანგ V-ს ძე. (?–1698).
  3. 1658-1676 წწ. - ლუარსაბ ბატონიშვილის წერილი გიორგი ბატონიშვილს - ლუარსაბ მირზა წერილს სწერს გიორგი ბატონიშვილს. ლუარსაბი დასჯილა რაღაც დანაშაულის გამო, აღიარებს თავის ბრალს: "რაც რომ მოხდა... კახის ბატონის საქმე, სულ ყველა ჩემი ბრალიაო". შვიდი თვე იმყოფებოდა კავთისხევში. თავისი სახლიდან, როგორც ჩანს, გაძევებული იყო. ორბელის პირითაც შეუთვლია მეფისათვის თავისი თხოვნა. სურს სახლის დაბრუნება: "ჩვენი სახლი ჩვენ გვიბოძეთო". გიორგი ქვარიანს დავალებული ჰქონდა მეფე შაჰნავაზისაგან დღეში სამჯერ დაეფიცებინა ლუარსაბ-მირზა მისი დანაშაულის დასადგენად. დანარჩენ ამბებს დათუნა მუსხელაშვილი მოგახსენებსო.
  4. - Sd-621
  5. - Hd-14692
  6. - Hd-14538
  7. - 1450-11/75
  8. - 1450-51/228

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, tsar du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
== 3 ==
შვილები
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე