ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ლუარსაბ ვახტანგ V -ის ძე ბატონიშვილი გარდ. 1698

From Rodovid KA

პიროვნება:662459
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ლუარსაბ ვახტანგ V -ის ძე ბატონიშვილი
მშობლები

ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1618 გარდ. 1675

[1][2][3][4][5][6][7][8]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე ლუარსაბის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1711

ბავშვის დაბადება: ელენე ლუარსაბის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

1669 ქორწინება: მარიამ რევაზის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის]

1698 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. Петр Долгоруков - "Россииская родословная книга" - ч. II - СПб 1855 - стр.5-14 - მოიხსენიება "Князья Багратионы"-ს გენეალოგიაში № 125, როგორც "ალექსანდრე-ლუარსაბი", ანუ გაიგივებულია თავის ძმა ალექსანდრესთან
  2. არაგვის ერისთავები – ცხრ. 1 - მარიამ რევაზის ას.; ~ (1669) ლუარსაბ ბატონიშვილი, ვახტანგ V-ს ძე. (?–1698).
  3. 1658-1676 წწ. - ლუარსაბ ბატონიშვილის წერილი გიორგი ბატონიშვილს - ლუარსაბ მირზა წერილს სწერს გიორგი ბატონიშვილს. ლუარსაბი დასჯილა რაღაც დანაშაულის გამო, აღიარებს თავის ბრალს: "რაც რომ მოხდა... კახის ბატონის საქმე, სულ ყველა ჩემი ბრალიაო". შვიდი თვე იმყოფებოდა კავთისხევში. თავისი სახლიდან, როგორც ჩანს, გაძევებული იყო. ორბელის პირითაც შეუთვლია მეფისათვის თავისი თხოვნა. სურს სახლის დაბრუნება: "ჩვენი სახლი ჩვენ გვიბოძეთო". გიორგი ქვარიანს დავალებული ჰქონდა მეფე შაჰნავაზისაგან დღეში სამჯერ დაეფიცებინა ლუარსაბ-მირზა მისი დანაშაულის დასადგენად. დანარჩენ ამბებს დათუნა მუსხელაშვილი მოგახსენებსო.
  4. - Sd-621
  5. - Hd-14692
  6. - Hd-14538
  7. - 1450-11/75
  8. - 1450-51/228


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
...: 1618, ჩანს
გარდაცვალება: 1624
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1625 - 1626, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
ტიტული: 1605 - 1625, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
პაპები
მშობლები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
ტიტული: 1658 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1664 - 1675, კახეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1690 - 1691, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1695 - 1696, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1698, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 19 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
...: > 1666, იხსენიება
გარდაცვალება: 1697
== 3 ==
შვილები
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом