ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ბაგრატ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი დაბ. < 1622 გარდ. 1687

From Rodovid KA

პიროვნება:691043
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ბაგრატ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
მშობლები

ანა ნუგზარის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის] გარდ. 1624

თეიმურაზ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 16 ივლისი 1572 გარდ. 1 ივლისი 1625

[1]

მოვლენები

< 1622 დაბადება:

ქორწინება: ელენე [?]

1687 გარდაცვალება:

შენიშვნები

სვიმონ მუხრანბატონისა და ნიკოლოზ ბოლნელის მამა ბაგრატი ბაგრატიონთა გენეალოგიების მიხედვით ქაიხოსრო მუხრანბატონის ძეა და ცოლად ჰყავს ქეთევან ამილახორი, ქართული საბუთების მიხედვით კი იგი თეიმურაზ მუხრანბატონის ძეა და ცოლად ჰყავს ელენე.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.2 - ბაგრატ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი (1622-1687). - ცოლი: ელენე (1687).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
პაპები
მშობლები
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
მშობლები
 
== 3 ==
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом