ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

From Rodovid KA

ოჯახი:96256

მშობლები

დედისიმედ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1537 გარდ. 26 აგვისტო 1580

ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი [ჯაყელები] დაბ. 13 თებერვალი 1522 გარდ. 29 სექტემბერი 1573

შვილები

მანუჩარ II ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. > 1550 გარდ. 1614

თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 18 აპრილი 1561

იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 29 აპრილი 1563 გარდ. 20 მარტი 1575

ყვარყვარე IV ათაბაგი ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 1546? გარდ. 26 ნოემბერი 1581

ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 12 აგვისტო 1564 გარდ. 3 სექტემბერი 1579

ბექა (პავლე) ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 12 აგვისტო 1564 გარდ. 1635

მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 11 მარტი 1549 გარდ. 11 იანვარი 1572

თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] გარდ. 23 აგვისტო 1579 ? 1583


მოვლენები

1545 ქორწინება:


სხვა ენებზე