ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ალექსანდრე არჩილის ძე ბატონიშვილი დაბ. 1674 გარდ. 1711

From Rodovid KA

პიროვნება:296851
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ალექსანდრე არჩილის ძე ბატონიშვილი
მშობლები

ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1648 გარდ. 5 მაისი 1719

არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1647 გარდ. 16 აპრილი 1713

ვიკი-გვერდი wikipedia:ru:Имеретинский, Александр Арчилович

მოვლენები

1674 დაბადება:

ნოემბერი 1686? ქორწინება: მოსკოვი, თეოდორა ივანეს ასული მილოსლავსკაია [Милославские] გარდ. 1689

ნოემბერი 1686 მოვლენა 1: მოსკოვი, В ноябре 1686 г. Александр Арчилович женился на Феодосии Ивановне Милославской (20), что «способствовало укреплению доброжелательных отношений к Арчилу со стороны царевны Софьи и князя В.В. Голицына». На свадьбу Софья подарила молодоженам подмосковные села Всесвятское, Красное и Пахра, а также деревню Кузнецово под Дмитровом.

1690? ქორწინება: გლიკერია დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] დაბ. 1672 გარდ. 1720

1691 ბავშვის დაბადება: სოფიო ალექსანდრეს ასული იმერეტინსკაია (დადიანი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1691 გარდ. 1747

მაისი 1700 სამხედრო წოდება: генерал-фельдцейхмейстер

1711 გარდაცვალება: 02.02., დაკრძალულია დონის მონასტერში 29.11.1711

შენიშვნები

Первый в истории России (с 1699 г.) генерал-фельдцейхмейстер. Вместе с братом Мамукой (Матвеем; 1676—1693), воспитывался в Москве (с 1684 года), под главным смотрением князя Федула Волконского и дьяка Ивана Казаринова. Будучи одних лет с юным царём Петром Алексеевичем, принимал участие в его военных играх и снискал его расположение. В 1690 году он принимал участие в походе своего отца против овладевшего престолом Имеретии царя Александра IV. В 1697 году сопровождал Петра Великого в первом его путешествии за границу, где изучал артиллерийское дело (в Гааге) и по возвращении был назначен «начальником пушкарского дела», с чином генерал-фельдцейхмейстера. Ему были поручены реорганизация и модернизация всей русской артиллерии. В 1700 попал в шведский плен, в 1710 выпущен, умер по пути в Россию. Женат дважды. Первая жена - Милославская, вторая жена — княжна Гликерия Элизбаровна (Ильинична) Давыдова (Давитишвили-Багратиони), которая родила ему дочь Софью, жену князя Егора Леонтьевича Дадианова


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ლევან თეიმურაზ I -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1606
გარდაცვალება: 1624
ალექსანდრე თეიმურაზ I -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1609
გარდაცვალება: 1620
დავით ბატონიშვილი
დაბადება: 1612
გარდაცვალება: 1648
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
ერეკლე I (ნაზარალი–ხანი) ბაგრატიონი
დაბადება: 1643
ქორწინება: 1677
ტიტული: 1688 - 1703, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ისპაჰანი, სპარსეთი
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, roi du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
მშობლები
 
== 3 ==
მამუკა არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 23 მარტი 1693, გადასვენებულია ნოვოდევიჩის მონასტრიდან დონის მონასტერში 5.04.1711
დაკრძალვა: в Донском монастыре
დავით არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1682
გარდაცვალება: 1688, გადასვენებულია ნოვოდევიჩის მონასტრიდან დონის მონასტერში 5.04.1711
დარეჯან არჩილის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1670
გარდაცვალება: 1740
ალექსანდრე არჩილის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1674
ქორწინება: თეოდორა ივანეს ასული მილოსლავსკაია , მოსკოვი
მოვლენა 1: ნოემბერი 1686, მოსკოვი, В ноябре 1686 г. Александр Арчилович женился на Феодосии Ивановне Милославской (20), что «способствовало укреплению доброжелательных отношений к Арчилу со стороны царевны Софьи и князя В.В. Голицына». На свадьбу Софья подарила молодоженам подмосковные села Всесвятское, Красное и Пахра, а также деревню Кузнецово под Дмитровом.
ქორწინება: გლიკერია დავითიშვილი
სამხედრო წოდება: მაისი 1700, генерал-фельдцейхмейстер
გარდაცვალება: 1711, 02.02., დაკრძალულია დონის მონასტერში 29.11.1711
== 3 ==
შვილები
გიორგი ლევანის ძე დადიანი
დაბადება: 1683
ტიტული: Царевич Мингрельский, князь Дадианов (Дадиан)
სამხედრო წოდება: Генерал-майор артиллерии
ქორწინება: სოფიო ალექსანდრეს ასული იმერეტინსკაია (დადიანი)
გარდაცვალება: 12 ივნისი 1765
შვილები
შვილიშვილები
მიხეილ გიორგის ძე დადიანი
დაბადება: 1724
გარდაცვალება: 1768
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე