ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

იესე მეფე (ალი-ყული-ხანი) დაბ. 1680 გარდ. 1727

From Rodovid KA

პიროვნება:197288
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
იესე მეფე
სხვა გვარები ალი-ყული-ხანი
მშობლები

ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1653? გარდ. 30 მაისი 1709

თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი [ავალიშვილი] დაბ. 1655? გარდ. 1708

[1][2][3]

მოვლენები

1680 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: აბდულა-ბეგ (არჩილ) იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1762

ბავშვის დაბადება: უსეინ-ბეგ (ლევან) იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1758

ბავშვის დაბადება: იოანე იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1717

ბავშვის დაბადება: დავით იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1738

ბავშვის დაბადება: ნიკოლოზ იესე ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: ხორეშან (მარიამ) იესეს ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1754

ბავშვის დაბადება: ანასტასია იესეს ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1731

ბავშვის დაბადება: X იესეს ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ქორწინება: ხარჭა [?]

1705 - 1708 ბავშვის დაბადება: ისაყ-ბეგ (ალექსანდრე) იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1705 - 1708 გარდ. 1775

1712 ქორწინება: მარიამ ერასტის ასული ყაფლანიშვილი [ორბელიანი] გარდ. 1767

1713 ბავშვის დაბადება: გიორგი იესეს ძე (ალავერდი) ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1713 გარდ. 1762

1714 - 1716 ტიტული: ქართლის მეფე

1715 ქორწინება: ელენე ერეკლეს ასული ბატონიშვილი (ელენე-ბეგუმ) [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1687 გარდ. 1750

1720 ბავშვის დაბადება: ანტონ I კათალიკოსი (თეიმურაზ იესეს ძე ბატონიშვილი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1720 გარდ. 1788

1724 - 1727 ტიტული: ქართლის მეფე

1727 გარდაცვალება:

შენიშვნები

Грузинский царь Карталинской ветви (1714-1716, 1724-1727), принял ислам, имел четверых сыновей, из которых один, Александр - ушел на российскую службу и стал родоначальником российских князей Багратионов

[რედაქტირება] წყარო

  1. Петр Долгоруков - "Россииская родословная книга" - ч. II - СПб 1855 - стр.5-14 - მოიხსენიება "Князья Багратионы"-ს გენეალოგიაში № 148 - ცოლი: ელენე კახთ ბატონიშვილი შვილები: ანტონ კათალიკოსი, ალექსანდრე, არჩილი, გიორგი
  2. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 6 - მარიამ ვახუშტის ასული ორბელიანი, ჩანს (1692 – 1767). ~ I. N. ამირეჯიბი. ~ II. (1712) მეფე იესე (ალიყული ხან), (1680 – 1727).
  3. ქართული საბუთები - Sd-744

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
ტიტული: 1658 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1664 - 1675, კახეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1690 - 1691, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1695 - 1696, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1698, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 19 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
ალექსანდრე ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
...: > 1666, იხსენიება
გარდაცვალება: 1697
მშობლები
 
== 3 ==
ვახტანგ VI
დაბადება: 15 სექტემბერი 1675, 15.09.
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული , I
ტიტული: 1703 - 1711, ჯანიშინი
გარდაცვალება: 26 მარტი 1737, 26.03. ასტრახანი, რუსეთი
ქაიხოსრო მეფე
დაბადება: 1674, 1.01.
ქორწინება: ხარჭა
ქორწინება: ქეთევან (ეკატერინე) გიორგის ასული
ტიტული: 1709 - 1711, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1711, 27.09. ყანდაჰარი, ავღანეთი
როსტომ ყულარაღასი
ქორწინება: X - ვეზირ ალი-ხან დაღესტნელის ასული
ტიტული: 1709, ისპაჰანის მოურავი
ტიტული: 1717, ქირმანის მმართველი
გარდაცვალება: 1722, 8.03. გულნაბადი
დომენტი IV კათალიკოსი
დაბადება: 1677
ტიტული: 1705 - 1724, კათალიკოსი
ტიტული: 1739 - 1741, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1741
თომა ბატონიშვილი
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
დავით ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1703
== 3 ==
შვილები
ისაყ-ბეგ (ალექსანდრე) იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1705 - 1708
ტიტული: князь, царевич карталинский
ქორწინება: დარეჯან (დარია)
გარდაცვალება: 1775
ანტონ I კათალიკოსი (თეიმურაზ იესეს ძე ბატონიშვილი)
დაბადება: 1720
ქორწინება: თამარ გივის ასული ამილახვარი
ტიტული: 1744 - 1755, კათალიკოსი
ტიტული: 1764 - 1788, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1788
დავით იესეს ძე ბატონიშვილი
...: 1716, ჩანს
გარდაცვალება: 1738
შვილები
შვილიშვილები
ივანე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1730
გარდაცვალება: 1795, მოსკოვი, სოფ. ვსეხსვიატსკოე
ვარვარა ალექსის ასული ხოვანსკაია
დაბადება: 1769
ქორწინება: კირილე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი
ტიტული: по рождению, княжна
ტიტული: по браку, княгиня
გარდაცვალება: 18 აპრილი 1788, მოსკოვი, დონის მონასტერი
დაკრძალვა: Сретенская церковь, Донской монастырь, Москва
ალექსანდრა ივანეს ასული გოლიკოვა
დაბადება: 1778
ტიტული: по браку, княгиня
ქორწინება: კირილე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი , 2-я жена
გარდაცვალება: 18 თებერვალი 1853, მოსკოვი, დონის მონასტერი
დაკრძალვა: Сретенская церковь, Донской монастырь, Москва
? პრასკოვია ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონი
დაბადება: 1759
გარდაცვალება: 1797, Москва, Донской м-рь, Сретенская Ц.
დიმიტრი გიორგის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1747
ქორწინება: მარიამ დიმიტრის ასული ციციშვილი
გარდაცვალება: 1788, Москва, ц. Всех Святых в селе Всехсвятском
აზატ–ხანი
ტიტული: თავრიზის ხანი
ქორწინება: მარიამ-ბეგუმ აბდულა-ბეგის ასული
გარდაცვალება: 1760
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე