ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

იესე მეფე (ალი-ყული-ხანი) დაბ. 1680 გარდ. 1727

From Rodovid KA

პიროვნება:197288
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
იესე მეფე
სხვა გვარები ალი-ყული-ხანი
მშობლები

ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1660? გარდ. 13 ივლისი 1709

თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი [ავალიშვილი] დაბ. 1655? გარდ. 1708

[1][2][3]

მოვლენები

1680 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: იოანე იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1717

ბავშვის დაბადება: ხორეშან (მარიამ) იესეს ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1754

ბავშვის დაბადება: ანასტასია იესეს ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1731

ბავშვის დაბადება: X იესეს ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: ნიკოლოზ იესე ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ქორწინება: ხარჭა [?]

1705 ? 8 სექტემბერი 1708 ბავშვის დაბადება: ისაყ-ბეგ (ალექსანდრე) იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1705 ? 8 სექტემბერი 1708 გარდ. 1773

1712 ქორწინება: მარიამ ერასტის ასული ყაფლანიშვილი [ორბელიანი] დაბ. ~ 1692 გარდ. 1767

1713 ბავშვის დაბადება: გიორგი იესეს ძე (ალავერდი) ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1713 გარდ. 1762

1713 ბავშვის დაბადება: ჩანს, აბდულა-ბეგ (არჩილ) იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1713 გარდ. 1762

მარტი 1714 - ივნისი 1716 ტიტული: ქართლის მეფე

1715 ქორწინება: ელენე ერეკლეს ასული ბატონიშვილი (ელენე-ბეგუმ) [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1687 გარდ. 1750

1716 ბავშვის დაბადება: ჩანს, დავით იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1716 გარდ. 1738

1720 ბავშვის დაბადება: ანტონ I კათალიკოსი (თეიმურაზ იესეს ძე ბატონიშვილი) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1720 გარდ. 1788

1724 - 1727 ტიტული: ქართლის მეფე

1727 გარდაცვალება:

1728 ბავშვის დაბადება: ჩანს, უსეინ-ბეგ (ლევან) იესეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1728 გარდ. 1758

შენიშვნები

Грузинский царь Карталинской ветви (1714-1716, 1724-1727), принял ислам, имел четверых сыновей, из которых один, Александр - ушел на российскую службу и стал родоначальником российских князей Багратионов

[რედაქტირება] წყარო

  1. Петр Долгоруков - "Россииская родословная книга" - ч. II - СПб 1855 - стр.5-14 - მოიხსენიება "Князья Багратионы"-ს გენეალოგიაში № 148 - ცოლი: ელენე კახთ ბატონიშვილი შვილები: ანტონ კათალიკოსი, ალექსანდრე, არჩილი, გიორგი
  2. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 6 - მარიამ ვახუშტის ასული ორბელიანი, ჩანს (1692 – 1767). ~ I. N. ამირეჯიბი. ~ II. (1712) მეფე იესე (ალიყული ხან), (1680 – 1727).
  3. ქართული საბუთები - Sd-744

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, roi du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი
დაბადება: 1655?
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) , II
გარდაცვალება: 1708
მშობლები
 
== 3 ==
ვახტანგ VI
დაბადება: 15 სექტემბერი 1675, 15.09.
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული , I
ტიტული: 1703 - 1711, ჯანიშინი
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, roi titulaire de Karthli
ტიტული: ივნისი 1716 - მაისი 1723, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 26 მარტი 1737, 26.03. ასტრახანი, რუსეთი
ქაიხოსრო მეფე
დაბადება: 1 იანვარი 1674, 1.01.
ქორწინება: ქეთევან (ეკატერინე) გიორგის ასული
კასტა: 1709 - 1711, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 27 ოქტომბერი 1711, 27.09. ყანდაჰარი, ავღანეთი
როსტომ ყულარაღასი
ქორწინება: X - ვეზირ ალი-ხან დაღესტნელის ასული
ტიტული: 1709, ისპაჰანის მოურავი
ტიტული: 1717, ქირმანის მმართველი
გარდაცვალება: 1722, 8.03. გულნაბადი
დომენტი IV კათალიკოსი
დაბადება: 1676
ტიტული: 1705 - 1724, კათალიკოსი
ტიტული: 1739 - 1741, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1741
თომა ბატონიშვილი
ტიტული: царевич
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
დავით ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1703
თეიმურაზ ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1688
გარდაცვალება: 1710
ხორეშან ლევანის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: царевна
...: 1724, იხსენიება
== 3 ==
შვილები
ისაყ-ბეგ (ალექსანდრე) იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1705 ? 8 სექტემბერი 1708
ქორწინება: დარეჯან (დარია)
პროფესია: 1743 - 1744, janisin (gouverneur) de Kartli
გარდაცვალება: 1773
ანტონ I კათალიკოსი (თეიმურაზ იესეს ძე ბატონიშვილი)
დაბადება: 1720
ქორწინება: თამარ გივის ასული ამილახვარი
ტიტული: 1744 - 1755, კათალიკოსი
ტიტული: 1764 - 1788, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1788
დავით იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1716, ჩანს
გარდაცვალება: 1738
უსეინ-ბეგ (ლევან) იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1728, ჩანს
გარდაცვალება: 1758
შვილები
შვილიშვილები
ივანე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1 ნოემბერი 1730
ტიტული: prince géorgien
გარდაცვალება: 27 ოქტომბერი 1795, მოსკოვი, სოფ. ვსეხსვიატსკოე
ვარვარა ალექსის ასული ხოვანსკაია
დაბადება: 1769
ქორწინება: კირილე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი
ტიტული: по рождению, княжна
ტიტული: по браку, княгиня
გარდაცვალება: 18 აპრილი 1788, მოსკოვი, დონის მონასტერი
დაკრძალვა: Сретенская церковь, Донской монастырь, Москва
ალექსანდრა ივანეს ასული გოლიკოვა
დაბადება: 1778
ტიტული: по браку, княгиня
ქორწინება: კირილე ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი , 2-я жена
გარდაცვალება: 18 თებერვალი 1853, მოსკოვი, დონის მონასტერი
დაკრძალვა: Сретенская церковь, Донской монастырь, Москва
? პრასკოვია ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონი
დაბადება: 1759
გარდაცვალება: 1797, Москва, Донской м-рь, Сретенская Ц.
დიმიტრი გიორგის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1747
ქორწინება: მარიამ დიმიტრის ასული ციციშვილი
გარდაცვალება: 1788, Москва, ц. Всех Святых в селе Всехсвятском
აზატ–ხანი
ტიტული: თავრიზის ხანი
ქორწინება: მარიამ-ბეგუმ აბდულა-ბეგის ასული
გარდაცვალება: 1760
თომა ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1743
გარდაცვალება: 1759
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე