ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი დაბ. < 1695 გარდ. > 1719

From Rodovid KA

პიროვნება:662967
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
მშობლები

ასლან ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1635 გარდ. > 1702

თამარ დიასამიძე [დიასამიძე]

[1][2]

მოვლენები

< 1695 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ზაალ რევაზის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: მარიამ რევაზის ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: დავით რევაზის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: ღონენა რევაზის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: ყაფლან რევაზის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი

> 1719 გარდაცვალება:

შენიშვნები

როგორც Hd-14311 საბუთიდან ირკვევა რევაზ ასლანის ძეს 1779 წლისათვის მემკვიდრეები აღარ დარჩენია და მისი მამული იოანე მდივანბეგს და დავით სარდალს აქვთ გაყოფილი.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - რევაზ ასლანის ძე, ჩანს (1695 – 1719). მეჯინიბეთუხუცესი.
  2. ქართული საბუთები - Hd-14311


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
თამაზ ქაიხოსროს ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1733
გარდაცვალება: > 1738
როსტომ ქაიხოსროს ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1733
გარდაცვალება: > 1748
ნიკოლოზ ქაიხოსროს ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1733
გარდაცვალება: > 1738
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом