ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ერასტი ვახტანგის ძე ორბელიანი გარდ. 1731

From Rodovid KA

პიროვნება:667721
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ერასტი ვახტანგის ძე ორბელიანი
მშობლები

ვახტანგ (ორბელ) ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1634 გარდ. 1695

[1][2][3][4][5][6]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: გუქა ერასტის ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ტიტული: ბოქაულთუხუცესი

ქორწინება: ანახანუმ [?]

~ 1692 ბავშვის დაბადება: ჩანს, მარიამ ერასტის ასული ყაფლანიშვილი [ორბელიანი] დაბ. ~ 1692 გარდ. 1767

1703 - 1731 ტიტული: მდივანბეგი

1731 გარდაცვალება: 21.10.

შენიშვნები

ქართული საბუთები

1793-1795 წწ. - ყაფლანიშვილების არზაში - იხსენიება ერასტი მდივანბეგი. - Hd-3.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 6 - ერასტი ვახტანგის ძე, (? – 21.10.1731). ნაშვილებია ბიძის პაპუნას მიერ. ქართლის მდივანბეგი. თვითონ იშვილა ძმის ვახუშტის შვილები ელიზბარი და ვახტანგი. ~ ანახანუმი, ჩანს (1709 – 1752).
  2. Hd-10257 - 1699 წ. 27.IX. - ხოსუა ასლუაშვილის ნასყიდა დოლმაზაშვილისადმი მამულის გაცვლილობის წიგნს ამტკიცებს ყაფლანიშვილი ერასტი.
  3. Sd-1928 - 1684 წ. 17 იანვარს – ბატონმა პაპუნა ორბელიანმა და მისმა თანამეცხედრემ ბატონმა ბანგიჯასპიმ, იმის გამო, რომ შვილი არ ჰყავდათ იშვილეს პაპუნას ძმისწული ერასტი, რამაც პაპუნას ძმის ასლანის უკმაყოფილება გამოიწვია.
  4. Sd-541 - 1684 წ. 1.XI. - ზაალ ციციშვილი ქალაქში საბაზიეროს ნასყიდობის წიგნს აძლევს მდივანბეგ ორბელ ორბელიშვილს და მის შვილებს ბატონს სულხანს, ბატონს ერასტის, ბატონს ვახუშტის, ბატონს ყაფლანს, ზურაბს, დიმიტრის.
  5. Sd-566 - 1685-1695 წწ. - გივი ამილახორმა, მისმა ძმამ პაატა ყორჩიბაშმა, მისმა ძმისწულებმა იოთამ ბოქაულთუხუცესმა, ავთანდილმა და რევაზმა ერთგულების ფიცი მისცეს ორბელიშვილს ბატონს პაპუნას, თამაზ სარდალს, სულხანს, ერასტი ბოქაულთუხუცესს და ვახუშტის."
  6. ქართული საბუთები - 1448-5715, Hd-3


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ნიკოლოზ ვახტანგის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1672
გარდაცვალება: 1732
ერასტი ვახტანგის ძე ორბელიანი
ტიტული: ბოქაულთუხუცესი
ქორწინება: ანახანუმ
ტიტული: 1703 - 1731, მდივანბეგი
გარდაცვალება: 1731, 21.10.
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
ისაყ-ბეგ (ალექსანდრე) იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1705 ? 8 სექტემბერი 1708
ქორწინება: დარეჯან (დარია)
პროფესია: 1743 - 1744, janisin (gouverneur) de Kartli
გარდაცვალება: 1773
ანტონ I კათალიკოსი (თეიმურაზ იესეს ძე ბატონიშვილი)
დაბადება: 1720
ქორწინება: თამარ გივის ასული ამილახვარი
ტიტული: 1744 - 1755, კათალიკოსი
ტიტული: 1764 - 1788, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1788
დავით იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1716, ჩანს
გარდაცვალება: 1738
უსეინ-ბეგ (ლევან) იესეს ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1728, ჩანს
გარდაცვალება: 1758
დავით ამილღაბარის ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1715
გარდაცვალება: > 1778
ვახუშტი ამილღაბარის ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1715
გარდაცვალება: > 1736
პაატა ამილღაბარის ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1728
გარდაცვალება: > 1786
ბარამ ამილღაბარის ძე გოსტაშაბიშვილი
დაბადება: < 1724
გარდაცვალება: > 1750
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом