ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ ხალი-ფაშას ასული ათაბაგი გარდ. 1712

From Rodovid KA

პიროვნება:669482
საგვარეულო ჯაყელი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ ხალი-ფაშას ასული ათაბაგი
მშობლები

ხალი-ფაშა ათაბაგი [ჯაყელი]

[1]

მოვლენები

ქორწინება: II, სულხან-საბა ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. 1658 გარდ. 1725

1712 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 6 - სულხან-საბა ვახტანგის ძე, (04.11.1658 – 26.01.1725). ~ I. დარეჯან მუხრანბატონის ასული, (? – 1698). ~ II. თამარ, ხალი ფაშა ათაბაგის ასული, მანუჩარ ათაბაგის შვილიშვილი, (? – 1712).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

Джерельна довідка за населеним пунктом