ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

სულხან-საბა ორბელიანი დაბ. 1658 გარდ. 1725

From Rodovid KA

პიროვნება:274536
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
სულხან-საბა ორბელიანი
მშობლები

ვახტანგ (ორბელ) ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1634 გარდ. 1695

[1][2][3][4]

მოვლენები

1658 დაბადება: 4.11.

ქორწინება: II, თამარ ხალი-ფაშას ასული ათაბაგი [ჯაყელი] გარდ. 1712

ქორწინება: I, დარეჯან მუხრანბატონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1698

1725 გარდაცვალება: 26.01.

შენიშვნები

1692 წ. 10.IX. – ზემო ქართლის სარდლობისა და გორის მოურაობის წყალობის წიგნი გიორგი XI-ისა გივი ამილახორისადმი – Hd-2134

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 6 - სულხან-საბა ვახტანგის ძე, (04.11.1658 – 26.01.1725). ~ I. დარეჯან მუხრანბატონის ასული, (? – 1698). ~ II. თამარ, ხალი ფაშა ათაბაგის ასული, მანუჩარ ათაბაგის შვილიშვილი, (? – 1712).
  2. Hd-10257 - 1699 წ. 27.IX. - ხოსუა ასლუაშვილის ნასყიდა დოლმაზაშვილისადმი მამულის გაცვლილობის წიგნს ამტკიცებს სულხან მდივანბეგიშვილი.
  3. Sd-541 - 1684 წ. 1.XI. - ზაალ ციციშვილი ქალაქში საბაზიეროს ნასყიდობის წიგნს აძლევს მდივანბეგ ორბელ ორბელიშვილს და მის შვილებს ბატონს სულხანს, ბატონს ერასტის, ბატონს ვახუშტის, ბატონს ყაფლანს, ზურაბს, დიმიტრის.
  4. Sd-566 - 1685-1695 წწ. - გივი ამილახორმა, მისმა ძმამ პაატა ყორჩიბაშმა, მისმა ძმისწულებმა იოთამ ბოქაულთუხუცესმა, ავთანდილმა და რევაზმა ერთგულების ფიცი მისცეს ორბელიშვილს ბატონს პაპუნას, თამაზ სარდალს, სულხანს, ერასტი ბოქაულთუხუცესს და ვახუშტის."

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ერასტი ვახტანგის ძე ორბელიანი
ტიტული: ბოქაულთუხუცესი
ქორწინება: ანახანუმ
ტიტული: 1703 - 1731, მდივანბეგი
გარდაცვალება: 1731, 21.10.
ნიკოლოზ ვახტანგის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1672
გარდაცვალება: 1732
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე