ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი დაბ. < 1695 გარდ. 1701

From Rodovid KA

პიროვნება:661613
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
მშობლები

ასლან ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1635 გარდ. > 1702

თამარ დიასამიძე [დიასამიძე]

[1][2]

მოვლენები

< 1695 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ვახტანგ ქაიხოსროს ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: X ქაიხოსროს ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ქორწინება: II, თინათინ [?]

ქორწინება: I, ლელა ამირეჯიბი [ამირეჯიბი] გარდ. 1702

ტიტული: მოლარეთუხუცესი

1701 გარდაცვალება:

1701 - 1702 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე ორბელიანი (სარდალი) [ორბელიანი] დაბ. 1701 - 1702 გარდ. 1747

შენიშვნები

Hd-14311 საბუთის მიხედვით ქაიხოსრო სარდალი მამის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა და დედაც მალევე გარდაეცვალა. მეორე მხრივ ვიცით, რომ ქაიხოსრო ასლანის ძის მეუღლე ლელა ამირეჯიბი შემონაზვნებული (ალბათ მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ) გარდაიცვალა 1702 წ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქაიხოსრო ასლანის ძე გარდაიცვალა დაახ. 1701 წ.

ამასთან ერთად, საეჭვოდ მიგვაჩნია ი. ჩიქოვანის ცნობა, თითქოს ქაიხოსრო ასლანის ძეს ჰყავდა კიდევ ერთი შვილი ვახტანგი და ისიც, რომ მისი მეორე მეუღლეა თინათინი.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ქაიხოსრო ასლანის ძე, ჩანს (1695 - 1719). მოლარეთუხუცესი. ~ 1. ლელა, თავად ამირეჯიბის ასული (მონაზვნობაში ელისაბედი, სქემოსნობაში ეკატერინე), (? – 1702); ~ II. თინათინ N.
  2. ქართული საბუთები - Hd-14311, 1448-1282


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
== 3 ==
შვილები
ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე ორბელიანი (სარდალი)
დაბადება: 1701 - 1702
ტიტული: სარდალი
გარდაცვალება: 1747
შვილები
შვილიშვილები
რევაზ ქაიხოსროს ძე სარდალი
გარდაცვალება: 1769, 23.11.
ლევან პაპუას ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1670
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1719 - 1721, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1739, 14.05.
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом