ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე ორბელიანი (სარდალი) დაბ. 1701 - 170

From Rodovid KA

პიროვნება:661615
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე ორბელიანი
სხვა გვარები სარდალი
მშობლები

ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1695 გარდ. 1701

[1][2][3]

მოვლენები

1701 - 1702 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ზურაბ ქაიხოსროს ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: მარიამ ქაიხოსროს ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: ნიკოლოზ ქაიხოსროს ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: რევაზ ქაიხოსროს ძე სარდალი [ორბელიანი] გარდ. 1769

ბავშვის დაბადება: დავით ქაიხოსროს ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ტიტული: სარდალი

1747 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

1793-1795 წწ. - ყაფლანიშვილების არზაში - იხსენიება ქაიხოსრო სარდალი. იგი ორბელიანთა სახლის უფროსი ერასტი მდივანბეგის გარდაცვალების (1731 წ.) შემდეგ გახდა. მას მუდმივი მტრობა ჰქონია დემეტრე ეშიკაღაბაშის შვილებთან ყაფლანთან და ზაალთან. იხსენიება მისი ასულის ქორწინება აბდულაბეგის შვილთან. - Hd-3.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე, (? – 1747). სომხით საბარათიანოს სარდალი, ქართლის მდივანბეგი.
  2. Hd-14311 - ქაიხოსრო სარდალი დავით სარდლის პაპა თავის მამის სიკვდილის დროსა ოთხის თვისა თავის დედას მუცელში დარჩომილიყო. რადგან რომ მამიჩემის ძმისწული იყო და დედაც მოჰკდომოდა და ობლათ დარჩომილიყო, მერმე მამაჩემმა ქაიხოსრო სარდალი, დიაღ, დიდის ჭირნახულით და რომელიც მართებული იყო, ისე გაზარდა დაქორწილებითა, შენახვითა მართებულათ შე[ი]ნახა.
  3. ქართული საბუთები - 1448-5715, Hd-3, Hd-14311


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
მშობლები
 
== 3 ==
ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე ორბელიანი (სარდალი)
დაბადება: 1701 - 1702
ტიტული: სარდალი
გარდაცვალება: 1747
== 3 ==
შვილები
რევაზ ქაიხოსროს ძე სარდალი
გარდაცვალება: 1769, 23.11.
შვილები
შვილიშვილები
დავით რევაზის ძე ორბელიანი
დაბადება: 11 იანვარი 1739
ტიტული: სარდალი
ტიტული: სახლთუხუცესი
ქორწინება: თამარ ერეკლეს ასული ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 29 მაისი 1796
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом