ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ვახტანგ ქაიხოსროს ძე ორბელიანი

From Rodovid KA

პიროვნება:663025
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ვახტანგ ქაიხოსროს ძე ორბელიანი
მშობლები

ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1695 გარდ. 1701

შენიშვნები

Hd-14311 საბუთის მიხედვით ქაიხოსრო სარდალი მამის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა და დედაც მალევე გარდაეცვალა. მეორე მხრივ ვიცით, რომ ქაიხოსრო ასლანის ძის მეუღლე ლელა ამირეჯიბი შემონაზვნებული (ალბათ მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ) გარდაიცვალა 1702 წ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქაიხოსრო ასლანის ძე გარდაიცვალა დაახ. 1701 წ.

ამასთან ერთად, საეჭვოდ მიგვაჩნია ი. ჩიქოვანის ცნობა, თითქოს ქაიხოსრო ასლანის ძეს ჰყავდა კიდევ ერთი შვილი ვახტანგი და ისიც, რომ მისი მეორე მეუღლეა თინათინი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
მშობლები
 
== 3 ==
ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე ორბელიანი (სარდალი)
დაბადება: 1701 - 1702
ტიტული: სარდალი
გარდაცვალება: 1747
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом