ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

დომენტი ასლანის ძე ორბელიანი (თბილელი) გარდ. 1727

From Rodovid KA

პიროვნება:662956
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დომენტი ასლანის ძე ორბელიანი
სხვა გვარები თბილელი
მშობლები

ასლან ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1635 გარდ. > 1702

თამარ დიასამიძე [დიასამიძე]

[1]

მოვლენები

1727 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

ორბელიშვილი დომენტი ([1683] 1690–1700, [1703] წწ.) – მთავარეპისკოპოსი 1690–1697 წწ. (Ad-349, Hd-13130, Hd-403, Hd-4470), თბილელი მიტროპოლიტი 1690–იანი – 1700 წწ. (Sd-759, 1450-51/177, 1449-1867, 1450-20/28, 1449-1820), მამა:ასლანბეგ ბარათაშვილი.

1690 წ. 27.X. – მთავარეპისკოპოსმა დომენტი ორბელიშვილმა ერეკლეს მეფობის დროს სიონის ეკლესიას შესწირა სომეხი დურგალი – Hd-13130.

1683–1703 წწ. – ლუარსაბ ორბელიშვილთან ერთად მთავარეპისკოპოსმა დომენტი ორბელიშვილმა კეთილმოყვრობის პირობა მისცა ავთანდილ მოურავიშვილსHd-4470.

1694 წ. VII. – ნაზარალი–ხანმა თბილისში ახლად აღდგენილი ჯვრის მონასტრის მეტოქი ეკლესია აკურთხებინა თბილელ მიტროპოლიტ დომენტი ორბელიშვილს1450-51/177.

1696 წ. VIII. – ერეკლე მეფის მიერ სვეტიცხოვლისათვის მიცემული ყმის შეწირულების წიგნის მოწმეა დომენტი ორბელიშვილიქრ. II – გვ.515–516.

1697 წ. 11.XI. – ავთანდილ მირიმანიძის მიერ გივი თუმანიშვილისათვის მიცემული ნასოფლარის ნასყიდობის წიგნის მოწმეა მთავარეპისკოპოსი დომენტი ორბელიშვილიHd-403.

1699 წ. – შერმაზან ხურდაყულაშვილის მიერ პაპუა ორბელიშვილისათვის მიცემული მამულის ნასყიდობის წიგნის მოწმეა თბილელი მიტროპოლიტი დომენტი ორბელიშვილი1450-20/28.

1700 წ. – ზურაბ ჯავახიშვილის მიერ იბაშერ შალიკაშვილისათვის მიცემული მამულზე უდაობის წიგნის მოწმეა დომენტი ორბელიშვილი1450-37/235.

1696–1699 წწ. – თბილელ მიტროპოლიტ დომენტი ორბელიშვილის თანდასწრებით ბახუტა შატბერაშვილმა პირობის წიგნი მისცა ქვათახევის წინამძღვარ ეფთვიმეს1449-1867.

მთავარეპისკოპოს დომენტი ორბელიშვილის ხელრთვა აქვს საბუთს – Ad-349.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - დომენტი თბილელი მიტროპოლიტი, ასლანის ძე (? – 1727).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом