ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მარიამ ბაგრატის ასული ბატონიშვილი გარდ. 1726

From Rodovid KA

პიროვნება:689529
საგვარეულო ბაგრატიონი იმერეთის
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მარიამ ბაგრატის ასული ბატონიშვილი
მშობლები

ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1647 გარდ. 1681

თათია კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები]

[1][2]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: გიორგი იესეს ძე ჩიქოვანი [ჩიქოვანი]

< 1703 ქორწინება: იესე კაციას ძე ჩიქოვანი [ჩიქოვანი]

1709 ქორწინება: შოშიტა III ერისთავი [ერისთავი რაჭის] დაბ. 1696 გარდ. 1729

1726 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - მარიამ ბაგრატ IV-ის ასული, (ჩანს 1726). - I ქმარი: იესე მამიას ძე ჩიქოვანი (ჩანს 1681-1703), II ქმარი: შოშიტა III რაჭის ერისთავი (1696-1729).
  2. ოლგა სოსელია - ნარკვევები - წიგნი III - გვ.72 - მარიამ I ბატონიშვილი, ბაგრატ IV-ის ასული, ზემოხსენებულ დარეჯან I-ის და. მეორე მამიდა გიორგი VI-ისა. 1703 წლის ახლო ხანში იგი იესე კაციას ძე ჩიქვანის (გიორგი ლიპარტიანის ძმის) თანამეცხედრეა. 1709 წელს ის რაჭის ერისთავმა შოშიტა III-მ შეირთო. მარიამი გარდაიცვალა 1726 წელს ან მის ახლო ხანს.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
როსტომ გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1619?, ჩანს
გარდაცვალება: 1639
ბერი გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1603?
გარდაცვალება: 1639c, ჩანს
ალექსანდრე III იმერეთის მეფე
დაბადება: 1609
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან თეიმურაზ I -ის ასული , 2
ტიტული: 1639 - 1660, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 4 მარტი 1660, 1.03.
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
პაპები
მშობლები
პაპუა კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ ლევანის ასული აბაშიძე
ტიტული: 1692 - 1696, მუხრანბატონი
ტიტული: 1692, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: თებერვალი 1717
დავით კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1667
გარდაცვალება: 1728, 5.11.
მშობლები
 
== 3 ==
ალექსანდრე IV ბაგრატის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: Koutaïssi, royaume d'Iméréthie
ტიტული: 1681, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1683 - 1689, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1691 - 1695, roi d'Iméréthie
ქორწინება: თამარ გიორგის ასული აბაშიძე
გარდაცვალება: 1695
გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1678
== 3 ==
შვილები
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე