ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი

From Rodovid KA

პიროვნება:689531
საგვარეულო ბაგრატიონი იმერეთის
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი
მშობლები

ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1647 გარდ. 1681

თათია კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები]

[1][2]

მოვლენები

ქორწინება: 2, პაატა IV პაატა II -ის ძე აბაშიძე [აბაშიძე]

1677 ქორწინება: 1, გიორგი III გურიელი [გურიელი] გარდ. 1684

1682 ...: répudiation, გიორგი III გურიელი [გურიელი] გარდ. 1684

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - დარეჯან ბაგრატ IV-ის ასული, (ჩანს 1726). - I ქმარი: გიორგი III გურიელი (1664-1684), II ქმარი: პაატა პაატას ძე აბაშიძე (?-1684), III ქმარი: პაპუნა II რაჭის ერისთავი (1684-1696).
  2. ოლგა სოსელია - ნარკვევები - წიგნი III - გვ.72 - დარეჯან I ბატონიშვილი, ბაგრატ IV-ის ასული, ნაშობი მუხრან-ბატონის ქალის თამარ დედოფლისაგან. ალექსანდრე IV-ის და. მამიდა მეფის გიორგი VI-ისა. 1677 წელს ბაგრატმა იგი გიორგი III გურიელს მიათხოვა. მაგრამ 1681-1682 წლებში გურიელმა "განუტევა" დარეჯანი და შეირთო თავისი სიდედრი თამარი (დარეჯანის დედა). ხოლო დარეჯანი 1683 წელს არგვეთის დიდ თავად პაატა აბაშიძეზე დაქორწინდა. პაატა როკითის ომში (1684 წელს ვახუშტის ქრონოლოგიით) მიღებული ჭრილობისაგან გარდაიცვალა იმავე 1684 თუ მის მომდევნო წელს. დარეჯანი კი 1684-1685 წლებში მესამედ პაპუნა II რაჭის ერისთავზე გათხოვდა.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
როსტომ გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1619?, ჩანს
გარდაცვალება: 1639
ბერი გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1603?
გარდაცვალება: 1639c, ჩანს
ალექსანდრე III იმერეთის მეფე
დაბადება: 1609
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან თეიმურაზ I -ის ასული , 2
ტიტული: 1639 - 1660, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 4 მარტი 1660, 1.03.
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
პაპები
მშობლები
პაპუა კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ ლევანის ასული აბაშიძე
ტიტული: 1692 - 1696, მუხრანბატონი
ტიტული: 1692, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: თებერვალი 1717
დავით კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1667
გარდაცვალება: 1728, 5.11.
მშობლები
 
== 3 ==
ალექსანდრე IV ბაგრატის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: Koutaïssi, royaume d'Iméréthie
ტიტული: 1681, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1683 - 1689, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1691 - 1695, roi d'Iméréthie
ქორწინება: თამარ გიორგის ასული აბაშიძე
გარდაცვალება: 1695
გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1678
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე