ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი

From Rodovid KA

პიროვნება:689531
საგვარეულო ბაგრატიონი იმერეთის
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი
მშობლები

ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1620 გარდ. 1681

თამარ კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1683

[1]

მოვლენები

ქორწინება: პაატა IV პაატა II -ის ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1684

ქორწინება: გიორგი III გურიელი [გურიელი] გარდ. 1684

ქორწინება: პაპუნა II ერისთავი [ერისთავი რაჭის] გარდ. 1696

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - დარეჯან ბაგრატ IV-ის ასული, (ჩანს 1726). - I ქმარი: გიორგი III გურიელი (1664-1684), II ქმარი: პაატა პაატას ძე აბაშიძე (?-1684), III ქმარი: პაპუნა II რაჭის ერისთავი (1684-1696).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
როსტომ გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1619, ჩანს
გარდაცვალება: 1639
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
ტიტული: 1658 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
პაპები
მშობლები
პაპუა კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ ლევანის ასული აბაშიძე
ტიტული: 1692 - 1696, მუხრანბატონი
ტიტული: 1692, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: თებერვალი 1717
დავით კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1667
გარდაცვალება: 1728, 5.11.
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1678
პაპუნა II ერისთავი
ქორწინება: დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1684 - 1696, რაჭის ერისთავი
გარდაცვალება: 1696
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом