ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მამუკა გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი გარდ. 1654

From Rodovid KA

პიროვნება:690267
საგვარეულო ბაგრატიონი იმერეთის
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მამუკა გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
მშობლები

გიორგი III კონსტანტინეს ძე იმერეთის მეფე [ბაგრატიონი იმერეთის] გარდ. 1639

თამარ [?] გარდ. 1639

[1]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: არჩილ მამუკას ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის] გარდ. 1683

ქორწინება: X ბეჟანის ასული ჩხეიძე [ჩხეიძე]

1654 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - მამუკა გიორგი III-ის ძე (?-1654). - ცოლი: N. ბეჟან ჩხეიძის ასული. - შვილი: არჩილ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
თეიმურაზ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1583
ვახტანგ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1520, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
ვახტანგ გურიელი
გარდაცვალება: 1587
პაპები
მშობლები
როსტომ I კონსტანტინეს ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: 1571
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან
ტიტული: 1590 - 1605, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1605
გიორგი III კონსტანტინეს ძე იმერეთის მეფე
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1605 - 1639, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1639
მშობლები
 
== 3 ==
ალექსანდრე III იმერეთის მეფე
დაბადება: 1609
ქორწინება: თამარ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1639 - 1660, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1660, 1.03.
როსტომ გიორგი III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1619, ჩანს
გარდაცვალება: 1639
== 3 ==
შვილები
არჩილ მამუკას ძე ბატონიშვილი
...: 1675, ჩანს
გარდაცვალება: 1683
შვილები
შვილიშვილები
მამუკა არჩილის ძე ბატონიშვილი
...: 1685, ჩანს
გარდაცვალება: 1687
შვილიშვილები

Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»