ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი გარდ. 1683

From Rodovid KA

პიროვნება:684368
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი
მშობლები

კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] გარდ. 1667

დარეჯან ღუანას ასული აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1667

[1][2][3][4][5]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის]

ქორწინება: I, ლევან III დადიანი [დადიანი (I დინასტია)]

ქორწინება: III, გიორგი III გურიელი [გურიელი] გარდ. 1684

ქორწინება: ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1620 გარდ. 1681

1676 ბავშვის დაბადება: გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1676 გარდ. 1678

1678 ბავშვის დაბადება: თინათინ ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1678 გარდ. 1760

1683 გარდაცვალება:

შენიშვნები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - ბაგრატ IV ალექსანდრე III-ის ძე, (1620-1681). - I ცოლი: ქეთევან, თეიმურაზ I კახთ მეფის შვილიშვილი (?-16.04.1719), II ცოლი: თათია, კონსტანტინე მუხრანბატონის ასული, III ცოლი: თამარ, კონსტანტინე მუხრანბატონის ასული, (?-1683).
  2. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.8 - თამარ კონსტანტინეს ას. მუხრანბატონი, (?-1683). - I ქმარი: ლევან III დადიანი (1660-1680), II ქმარი: ბაგრატ IV იმერთა მეფე (1660-1681), III ქმარი: გიორგი III გურიელი (1664-1684).
  3. ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.6 - თამარ კონსტანტინეს ას. მუხრანბატონი, (?-1683). - I ქმარი: ლევან III დადიანი (?-1680), II ქმარი: ბაგრატ IV იმერეთის მეფე (1617-1681), III ქმარი: გიორგი III გურიელი (?-1684).
  4. მუხრანბატონები - ლიტ.1 - თამარ კონსტანტინეს ას. მუხრანბატონი, (+1683). - I ქმარი (1661 წ.): ლევან III დადიანი (1661-1680), II ქმარი (1663 წ.): ბაგრატ IV იმერეთის მეფე, III ქმარი (1683 წ.): გიორგი III გურიელი (1664-1684).
  5. პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტ.2 - გვ.284


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
...: 1618, ჩანს
გარდაცვალება: 1624
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1625 - 1626, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
ტიტული: 1605 - 1625, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
პაპები
მშობლები
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
გაშვილება: იშვილა როსტომ მეფემ
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1629 - 1658, მუხრანბატონი
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
ტიტული: 1658 - 1675, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1675, ხოშკარუ (სპარსეთი)
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
ტიტული: 1658 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
მშობლები
 
== 3 ==
პაპუა კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ ლევანის ასული აბაშიძე
ტიტული: 1692 - 1696, მუხრანბატონი
ტიტული: 1692, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: თებერვალი 1717
დავით კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1667
გარდაცვალება: 1728, 5.11.
== 3 ==
შვილები
პაპუნა II ერისთავი
ქორწინება: დარეჯან ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1684 - 1696, რაჭის ერისთავი
გარდაცვალება: 1696
გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1678
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом