ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი გარდ. 1683

From Rodovid KA

პიროვნება:684368
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ კონსტანტინეს ასული მუხრანბატონი
მშობლები

კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1618? გარდ. 1667

დარეჯან ღუანას ასული აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1667

[1][2][3][4][5][6]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: მამია III გურიელი [გურიელი] გარდ. 5 იანვარი 1714

ქორწინება: I, ლევან III დადიანი [დადიანი (I დინასტია)]

1663 ქორწინება: 3, ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1647 გარდ. 1681

1676 ბავშვის დაბადება: გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1676 გარდ. 1678

1678 ბავშვის დაბადება: თინათინ ბაგრატ IV -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1678 გარდ. 1760

1678 განქორწინება: ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1647 გარდ. 1681

1679 ქორწინება: ბაგრატ IV "ბრმა" იმერეთის მეფე [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1647 გარდ. 1681

1682 ქორწინება: გიორგი III გურიელი [გურიელი] გარდ. 1684

1683 გარდაცვალება:

შენიშვნები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - ბაგრატ IV ალექსანდრე III-ის ძე, (1620-1681). - I ცოლი: ქეთევან, თეიმურაზ I კახთ მეფის შვილიშვილი (?-16.04.1719), II ცოლი: თათია, კონსტანტინე მუხრანბატონის ასული, III ცოლი: თამარ, კონსტანტინე მუხრანბატონის ასული, (?-1683).
  2. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.8 - თამარ კონსტანტინეს ას. მუხრანბატონი, (?-1683). - I ქმარი: ლევან III დადიანი (1660-1680), II ქმარი: ბაგრატ IV იმერთა მეფე (1660-1681), III ქმარი: გიორგი III გურიელი (1664-1684).
  3. ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.6 - თამარ კონსტანტინეს ას. მუხრანბატონი, (?-1683). - I ქმარი: ლევან III დადიანი (?-1680), II ქმარი: ბაგრატ IV იმერეთის მეფე (1617-1681), III ქმარი: გიორგი III გურიელი (?-1684).
  4. მუხრანბატონები - ლიტ.1 - თამარ კონსტანტინეს ას. მუხრანბატონი, (+1683). - I ქმარი (1661 წ.): ლევან III დადიანი (1661-1680), II ქმარი (1663 წ.): ბაგრატ IV იმერეთის მეფე, III ქმარი (1683 წ.): გიორგი III გურიელი (1664-1684).
  5. პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტ.2 - გვ.284
  6. ოლგა სოსელია - ნარკვევები - წიგნი III - გვ.72 - დარეჯან I ბატონიშვილი, ბაგრატ IV-ის ასული, ნაშობი მუხრან-ბატონის ქალის თამარ დედოფლისაგან. ალექსანდრე IV-ის და. მამიდა მეფის გიორგი VI-ისა. 1677 წელს ბაგრატმა იგი გიორგი III გურიელს მიათხოვა. მაგრამ 1681-1682 წლებში გურიელმა "განუტევა" დარეჯანი და შეირთო თავისი სიდედრი თამარი (დარეჯანის დედა). ხოლო დარეჯანი 1683 წელს არგვეთის დიდ თავად პაატა აბაშიძეზე დაქორწინდა. პაატა როკითის ომში (1684 წელს ვახუშტის ქრონოლოგიით) მიღებული ჭრილობისაგან გარდაიცვალა იმავე 1684 თუ მის მომდევნო წელს. დარეჯანი კი 1684-1685 წლებში მესამედ პაპუნა II რაჭის ერისთავზე გათხოვდა.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
პაპები
მშობლები
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
ლუარსაბ თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
...: 1620, ჩანს
გარდაცვალება: 1629
კონსტანტინე თეიმურაზის ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1618?
ტიტული: 1659 - 1667, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1667
მშობლები
 
== 3 ==
პაპუა კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1651
ქორწინება: თამარ ლევანის ასული აბაშიძე
ტიტული: 1692 - 1696, მუხრანბატონი
ტიტული: 1692, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: თებერვალი 1717
დავით კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი
დაბადება: 1667
გარდაცვალება: 1728, 5.11.
== 3 ==
შვილები
ქაიხოსრო II გურიელი
გარდაცვალება: 1689
თამარ პაპუნას ასული ერისთავი
ქორწინება: მამია III გურიელი , 2
ტიტული: 1711 - 1712, reine consort d'Iméréthie
ტიტული: 1711 - 5 იანვარი 1714, princesse consort de Gourie
ტიტული: 1713 - 1715, reine consort d'Iméréthie
ქორწინება: გიორგი VI ალექსანდრეს ძე იმერეთის მეფე , II
გარდაცვალება: 1715
დაკრძალვა: monastère de Ghélati
მამია III გურიელი
ტიტული: 1689 - 1714, prince de Gourie
ქორწინება: ელენე გიორგის ასული აბაშიძე
ტიტული: 1701 - 1702, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1711 - 1712, roi d'Iméréthie
განქორწინება: ელენე გიორგის ასული აბაშიძე
ქორწინება: თამარ პაპუნას ასული ერისთავი , 2
ტიტული: 1713 - 1714, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 5 იანვარი 1714
ალექსანდრე IV ბაგრატის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: Koutaïssi, royaume d'Iméréthie
ტიტული: 1681, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1683 - 1689, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1691 - 1695, roi d'Iméréthie
ქორწინება: თამარ გიორგის ასული აბაშიძე
გარდაცვალება: 1695
გიორგი ბაგრატ IV -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1678
შვილები
შვილიშვილები
გიორგი IV გურიელი
გარდაცვალება: 1726
ქაიხოსრო III გურიელი
გარდაცვალება: 1716
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე