ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ლიპარიტ თორელი დაბ. < 1247 გარდ. > 1260

From Rodovid KA

პიროვნება:1116679
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ლიპარიტ თორელი
მშობლები

გამრეკელ თორელი [თორელები] დაბ. < 1241 გარდ. > 1257

[1]

მოვლენები

< 1247 დაბადება:

> 1260 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - ლიპარიტ გამრეკელის ძე - ჩანს (1247-1260).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
პაპები
მშობლები
საჰმადავლა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1241
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1241 - 1257, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: 1246 - 1247, სამცხე-ჯავახეთის დუმანის თავი
გარდაცვალება: > 1257
მშობლები
 
== 3 ==
კახა თორელი
დაბადება: < 1257
დაბადება: 1257 - 1260, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ქორწინება: ხათუთა სურამელი
გარდაცვალება: > 1285
ასიბა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
ლიპარიტ თორელი
დაბადება: < 1247
გარდაცვალება: > 1260
== 3 ==