ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

კახა თორელი დაბ. < 1191 გარდ. > 1200

From Rodovid KA

პიროვნება:1116668
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
კახა თორელი
მშობლები

გამრეკელ თორელი [თორელები] გარდ. 1192

[1]

მოვლენები

< 1191 დაბადება:

ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი

> 1200 გარდაცვალება:

< 1241 ბავშვის დაბადება: გამრეკელ თორელი [თორელები] დაბ. < 1241 გარდ. > 1257

< 1260 ბავშვის დაბადება: საჰმადავლა თორელი [თორელები] დაბ. < 1260 გარდ. > 1260

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - კახა გამრეკელის ძე - ჩანს (1191-1200). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი. - შვილები: გამრეკელ, საჰმადავლა.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კახა თორელი
დაბადება: < 1152
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1163, ანისის გამგებელი
გარდაცვალება: > 1177
პაპები
მშობლები
გამრეკელ თორელი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1178 - 1187, ამილახორი
ტიტული: 1187 - 1191, ამირსპასალარი
გარდაცვალება: 1192
მშობლები
 
== 3 ==
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
== 3 ==
შვილები
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1241
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1241 - 1257, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: 1246 - 1247, სამცხე-ჯავახეთის დუმანის თავი
გარდაცვალება: > 1257
საჰმადავლა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
შვილები
შვილიშვილები
ხათუთა სურამელი
დაბადება: < 1259
ქორწინება: კახა თორელი
გარდაცვალება: > 1260
კახა თორელი
დაბადება: < 1257
დაბადება: 1257 - 1260, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ქორწინება: ხათუთა სურამელი
გარდაცვალება: > 1285
ასიბა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
ლიპარიტ თორელი
დაბადება: < 1247
გარდაცვალება: > 1260
შვილიშვილები