ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

შალვა თორელი გარდ. 1226

From Rodovid KA

პიროვნება:1116670
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
შალვა თორელი
მშობლები

გამრეკელ თორელი [თორელები] გარდ. 1192

[1]

მოვლენები

1202 - 1215 ტიტული: მანდატურთუხუცესი

1202 - 1226 ტიტული: ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი

1226 გარდაცვალება:

< 1243 ბავშვის დაბადება: ფარადავლა თორელი [თორელები] დაბ. < 1243 გარდ. > 1243

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - შალვა გამრეკელის ძე - (?-1226). მანდატურთუხუცესი (1202-1215 წწ.), ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი (1202-1226 წწ.). - შვილები: ფარადავლა.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კახა თორელი
დაბადება: < 1152
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1163, ანისის გამგებელი
გარდაცვალება: > 1177
პაპები
მშობლები
გამრეკელ თორელი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1178 - 1187, ამილახორი
ტიტული: 1187 - 1191, ამირსპასალარი
გარდაცვალება: 1192
მშობლები
 
== 3 ==
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
== 3 ==
შვილები
ფარადავლა თორელი
დაბადება: < 1243
გარდაცვალება: > 1243
შვილები