ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ივანე თორელი გარდ. 1225

From Rodovid KA

პიროვნება:1116671
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ივანე თორელი
მშობლები

გამრეკელ თორელი [თორელები] გარდ. 1192

[1]

მოვლენები

1225 გარდაცვალება: გარნისის ბრძოლა

< 1245 ბავშვის დაბადება: დავით თორელი [თორელები] დაბ. < 1245 გარდ. > 1245

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - ივანე გამრეკელის ძე - (?-1225). გმირულად დაიღუპა გარნისის ბრძოლაში. - შვილები: დავით.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კახა თორელი
დაბადება: < 1152
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1163, ანისის გამგებელი
გარდაცვალება: > 1177
პაპები
მშობლები
გამრეკელ თორელი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1178 - 1187, ამილახორი
ტიტული: 1187 - 1191, ამირსპასალარი
გარდაცვალება: 1192
მშობლები
 
== 3 ==
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
== 3 ==
შვილები
დავით თორელი
დაბადება: < 1245
გარდაცვალება: > 1245
შვილები