ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

საჰმადავლა თორელი დაბ. < 1260 გარდ. > 1260

From Rodovid KA

პიროვნება:1116673
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
საჰმადავლა თორელი
მშობლები

კახა თორელი [თორელები] დაბ. < 1191 გარდ. > 1200

[1]

მოვლენები

< 1260 დაბადება:

> 1260 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - საჰმადავლა კახას ძე - ჩანს (1260).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გამრეკელ თორელი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1178 - 1187, ამილახორი
ტიტული: 1187 - 1191, ამირსპასალარი
გარდაცვალება: 1192
პაპები
მშობლები
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
მშობლები
 
== 3 ==
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1241
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1241 - 1257, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: 1246 - 1247, სამცხე-ჯავახეთის დუმანის თავი
გარდაცვალება: > 1257
საჰმადავლა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
== 3 ==