ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

დედისიმედი დაბ. 1437 გარდ. 18 დეკემბერი 1491

From Rodovid KA

პიროვნება:763432
საგვარეულო ?
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დედისიმედი
[1]

მოვლენები

1437 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: გულბუდახ ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: იანქო ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: მანუჩარ ათაბაგი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: ორვაჟანდა ყვარყვარეს ძე ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: თამარ ჯაყელი [ჯაყელები]

ქორწინება:

1447 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო I ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. 1447 გარდ. 6 მაისი 1500

> 1447 ბავშვის დაბადება: მზეჭაბუკ I ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. > 1447 გარდ. 5 ივნისი 1515

1453 ბავშვის დაბადება: ბაადურ ჯაყელი [ჯაყელები] დაბ. 1453 გარდ. 10 ოქტომბერი 1474

18 დეკემბერი 1491 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

კოპასძეთა ხელნაწერის მოსახსენებლები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ათაბაგთა ქრონიკა -
    "წელთა დასაბამითგანთა ექუსიათას ცხრაას ოთხმოც და ჩჳდმეტსა (1489 წ.), დეკენბერსა თურამეტსა, დღესა პარასკევსა, დედაჲ მათი ღ~ის მოყუარე, ობოლთა და გლახაკთა შემწყალე, მსგავსი წმიდათა დედათა, პატრონი დედისიმედი განვიდა წარმავალისა ამისგან და მივიდა საუკუნეთა მათ წარუვალთა, წლისა ორმოცდათოთხმეტისა".

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
ყვარყვარე II ათაბაგი
დაბადება: 1416?
ტიტული: 1487 - 1498, ათაბაგი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1498
დედისიმედი
დაბადება: 1437
ქორწინება:
გარდაცვალება: 18 დეკემბერი 1491
== 1 ==
შვილები
მზეჭაბუკ I ათაბაგი
დაბადება: > 1447
ტიტული: 1502 - 1515, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 5 ივნისი 1515
ქაიხოსრო I ათაბაგი
დაბადება: 1447
ტიტული: 1498 - 1500, ათაბაგი
გარდაცვალება: 6 მაისი 1500
გიორგი VIII
დაბადება: 1417
ქორწინება: თამარ ჯაყელი
ქორწინება: ნეტან-დარეჯან
ტიტული: 1446 - 1465, საქართველოს მეფე
ტიტული: 1465 - 1476, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1476
ბაადურ ჯაყელი
დაბადება: 1453
გარდაცვალება: 10 ოქტომბერი 1474
შვილები
შვილიშვილები
ყვარყვარე III ჯაყელი (ათაბაგი)
ქორწინება: ანა
ტიტული: 1515 - 1535, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1535
ალექსანდრე I
დაბადება: 1454
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ანა ჩოლოყაშვილი
ტიტული: 1476 - 1511, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1511, მოაკვლევინა თავისმა შვილმა ავ-გიორგიმ
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე