ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

სპირიდონ ბეენაშვილი დაბ. < 1516

From Rodovid KA

პიროვნება:663874
საგვარეულო ბეენაშვილები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
სპირიდონ ბეენაშვილი
მშობლები

მამისა ბეენაშვილი [ბეენაშვილები]

დედისიმედი [?]

[1][2][3][4]

მოვლენები

< 1516 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: იოსაფატ ბეენაშვილი [ბეენაშვილები]

ქორწინება: ელენე გიორგი VIII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები]

ქორწინება: თინათინ ალექსანდრე II -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის]

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

მეწიეთის მარხვანის მოსახსენებლები

მართლმადიდებლისა მეფისა ალექსანდრესი და მათისა მეუღლისა მისისა პატრონისა დედოფლისა თამარისი.

ძისა მათისა, დიდისა მეფეთ-მეფისა ბაგრატისი და ძმათა მისთა ღ˘ისმოყუარეთა გიორგი და ვახტანგისი.

ქრისტეს მოყუარისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა სფირიდონისი და მეცხედრისა მისისა, დიდისა მეფისა ალექსანდრეს ასულისა, ღთისმოყუარისა, მორწმუნისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა თინათინისი.

ძისა მათისა ღ˘თისმოყუარისა და მართლმორწმუნისა პატრონისა იოსაფატისი და მეცხედრისა მისისა მართლმორწმუნისა და ღ˘თისმოყუარისა პატრონისა ქეთაონისი მრავალმცა არიან წელნი ცხორებისა მათისნი.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.5 - ელენე გიორგი VIII-ის ასული ბატონიშვილი. - ქმარი: სპირიდონ ბეენაშვილი.
  2. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - თინათინ ალექსანდრე II-ის ას. იმერთ ბატონიშვილი - ქმარი: სპირიდონ ბეენაშვილი.
  3. პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტ. 1 - გვ.498
  4. 1516 წ. ახლო - ქართლის საპატრიარქოს სამცხის სამწყსო - თავადური სახლები და სამფლობელოები -

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

სხვა ენებზე