ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ყვარყვარე II ათაბაგი დაბ. 24 აგვისტო 1416 გარდ. 1 ივლისი 1498

From Rodovid KA

პიროვნება:585786
საგვარეულო ჯაყელი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ყვარყვარე II ათაბაგი
მშობლები

ივანე II ათაბაგი ჯაყელი [ჯაყელი]

ვიკი-გვერდი wikipedia:fr:Qvarqvaré_IV_Jakéli

მოვლენები

24 აგვისტო 1416 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: მანუჩარ ათაბაგი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: იანქო ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: თამთან ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: საზვერელ ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: ორვაჟანდა ყვარყვარეს ძე ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: სალუყაზან ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: გულბუდახ ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: მართალიხონ ყვარყვარე II –ის ძე ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: თამარ ყვარყვარე II ათაბაგის ასული ჯაყელი [ჯაყელი] გარდ. 1554

ქორწინება: ნესტანდარეჯან ყოფილი ნინო [უცნობი]

ბავშვის დაბადება: თამარ ჯაყელი [ჯაყელი]

ბავშვის დაბადება: მზეჭაბუკ I ათაბაგი [ჯაყელი] გარდ. 5 ივნისი 1515

1447 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო I ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. 1447 გარდ. 6 მაისი 1500

1453 ბავშვის დაბადება: ბაადურ ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 1453 გარდ. 10 ოქტომბერი 1474

1 ივლისი 1498 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

კოპასძეთა ხელნაწერის მოსახსენებლები

ქართული საბუთები


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
პაპები
მშობლები
მშობლები
 
== 3 ==
დედისიმედი
დაბადება: 1435
ქორწინება: ყვარყვარე II ათაბაგი
გარდაცვალება: 18 დეკემბერი 1489
ყვარყვარე II ათაბაგი
დაბადება: 24 აგვისტო 1416
ქორწინება: ნესტანდარეჯან ყოფილი ნინო
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1498
== 3 ==
შვილები
მზეჭაბუკ I ათაბაგი
გარდაცვალება: 5 ივნისი 1515
ქაიხოსრო I ათაბაგი
დაბადება: 1447
გარდაცვალება: 6 მაისი 1500
ბაადურ ჯაყელი
დაბადება: 1453
გარდაცვალება: 10 ოქტომბერი 1474
გიორგი VIII საქართველოს მეფე
დაბადება: 1417
ქორწინება: თამარ ჯაყელი
ქორწინება: ნეტან-დარეჯან
ტიტული: 1446 - 1465, საქართველოს მეფე
ტიტული: 1465 - 1476, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1476
შვილები
შვილიშვილები
ალექსანდრე I კახეთის მეფე
დაბადება: 1454 ? 1456
ქორწინება: ანა გარსევანის ასული ჩოლოყაშვილი
ქორწინება: თინათინ
ტიტული: 1476 - 1511, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1511, მოაკვლევინა თავისმა შვილმა ავ-გიორგიმ
შვილიშვილები

Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»
სხვა ენებზე