ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მირაინგულ ჯაყელი გარდ. 1554

From Rodovid KA

პიროვნება:674412
საგვარეულო ჯაყელები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მირაინგულ ჯაყელი
მშობლები

ყვარყვარე II ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. 1416? გარდ. 1 ივლისი 1498

ნესტანდარეჯან ყოფილი ნინო [უცნობი] დაბ. 1437 გარდ. 18 დეკემბერი 1491

[1][2]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: რამაზ ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: X დავით X -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: X დავით X -ის ასული ბატონიშვილი (ბაინდურ ერისთავის ცოლი) [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: X დავით X -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: ადარნასე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: ბეჟან ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: ლუარსაბ I [ბაგრატიონები ქართლის] გარდ. 1556

ბავშვის დაბადება: დიმიტრი ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ქორწინება: II, დავით X [ბაგრატიონები ქართლის] დაბ. 1482 გარდ. 1526

1554 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - დავით X კონსტანტინეს ძე - ცოლები: I. ნეტან-დარეჯან (მირაინგულ?) დავითის ასული ბარათაშვილი, ჩანს (1488-1512), II. თამარ (მირაინგულ?) ყვარყვარე II ათაბაგის ასული (?-1554).
  2. ბაგრატიონები [2] - დავით X კონსტანტინეს ძე - ცოლები: I. მირაიგულ ბარათაშვილი, ჩანს (1488-1512), II. [თამარ] ყვარყვარე ჯაყელის ასული.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ყვარყვარე ჯაყელი
დაბადება: > 1370
ტიტული: 1451 - 1463, duc de Meskhie (Samtskhé)
ტიტული: 1463 - 1466, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1466
ივანე II ათაბაგი ჯაყელი
დაბადება: 1370
ტიტული: 1391 - 1444, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1444
პაპები
მშობლები
შალვა ჯაყელი
დაბადება: 1407
ტიტული: 1444 - 1451, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1451
ყვარყვარე II ათაბაგი
დაბადება: 1416?
ტიტული: 1487 - 1498, ათაბაგი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1498
ნესტანდარეჯან ყოფილი ნინო
დაბადება: 1437
ქორწინება:
ქორწინება:
გარდაცვალება: 18 დეკემბერი 1491
მშობლები
 
== 3 ==
მზეჭაბუკ I ათაბაგი
დაბადება: > 1447
ტიტული: 1502 - 1515, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 5 ივნისი 1515
ქაიხოსრო I ათაბაგი
დაბადება: 1447
ტიტული: 1498 - 1500, ათაბაგი
გარდაცვალება: 6 მაისი 1500
ბაადურ ჯაყელი
დაბადება: 1453
გარდაცვალება: 10 ოქტომბერი 1474
დავით X
დაბადება: 1482
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან ბარათაშვილი
ქორწინება: მირაინგულ ჯაყელი
ტიტული: 1505 - 1525, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1526
== 3 ==
შვილები
ლუარსაბ I
ქორწინება: თამარ ბაგრატ III -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1527 ? 1556, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1556
შვილები
შვილიშვილები
დავით XI
დაბადება: 1540
ტიტული: ქართლის მეფე
ქორწინება: ელენე
გარდაცვალება: 1582
ნესტან-დარეჯან დედოფალი
დაბადება: < 1556
ქორწინება: სვიმონ I
გარდაცვალება: 1612
სვიმონ I
დაბადება: 1537
ტიტული: ქართლის მეფე
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან დედოფალი
გარდაცვალება: 1611
ბაგრატ რამაზის ძე ბაგრატიონი ქართლის
ტიტული: საბარათიანოს სარდალი
...: 1551 - 1580, ჩანს
შვილიშვილები

სხვა ენებზე