ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ყვარყვარე III ჯაყელი (ათაბაგი) გარდ. 1535

From Rodovid KA

პიროვნება:585784
საგვარეულო ჯაყელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ყვარყვარე III ჯაყელი
სხვა გვარები ათაბაგი
სხვა სახელები ნავ-ყვარყვარე
მშობლები

ქაიხოსრო I ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. 1447 გარდ. 6 მაისი 1500

ვიკი-გვერდი wikipedia:fr:Qvarqvaré_V_Jakéli
[1]

მოვლენები

ქორწინება: ანა [?]

1515 - 1535 ტიტული: atabeg de Samtskhé

< 1522 ბავშვის დაბადება: მზეჭაბუკ ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. < 1522 გარდ. 1532

13 თებერვალი 1522 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი [ჯაყელები] დაბ. 13 თებერვალი 1522 გარდ. 29 სექტემბერი 1573

1535 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

კოპასძეთა ხელნაწერის მოსახსენებლები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. - * Voir, liste des souverains du Samtskhe

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
შალვა ჯაყელი
დაბადება: 1407
ტიტული: 1444 - 1451, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1451
ყვარყვარე II ათაბაგი
დაბადება: 1416?
ტიტული: 1487 - 1498, ათაბაგი
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1498
დედისიმედი
დაბადება: 1437
ქორწინება:
გარდაცვალება: 18 დეკემბერი 1491
პაპები
მშობლები
მზეჭაბუკ I ათაბაგი
დაბადება: > 1447
ტიტული: 1502 - 1515, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 5 ივნისი 1515
ბაადურ ჯაყელი
დაბადება: 1453
გარდაცვალება: 10 ოქტომბერი 1474
ქაიხოსრო I ათაბაგი
დაბადება: 1447
ტიტული: 1498 - 1500, ათაბაგი
გარდაცვალება: 6 მაისი 1500
მშობლები
 
== 3 ==
ყვარყვარე III ჯაყელი (ათაბაგი)
ქორწინება: ანა
ტიტული: 1515 - 1535, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1535
== 3 ==
შვილები
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 13 თებერვალი 1522
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
ტიტული: 1545 - 1573, Prince of Samtskhe
გარდაცვალება: 29 სექტემბერი 1573
ქორწინება: 4 სექტემბერი 1578
მზეჭაბუკ ჯაყელი
დაბადება: < 1522
გარდაცვალება: 1532
შვილები
შვილიშვილები
მანუჩარ II ათაბაგი
დაბადება: > 1550
ქორწინება: ელენე სვიმონ I -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1576 - 1578, régent du Samtskhe
ტიტული: 1581 - 1614, pacha Moustafa
გარდაცვალება: 1614
ვახტანგ გურიელი
ტიტული: 1583 - 1587, prince de Gourie
ქორწინება: თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი
გარდაცვალება: 1587
დაკრძალვა: église de la Transfiguration du monastère de Shemokmedi
იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 29 აპრილი 1563
გარდაცვალება: 20 მარტი 1575
ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
გარდაცვალება: 3 სექტემბერი 1579
ბექა (პავლე) ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
ტიტული: 1625 - 1635, atabeg de Samtskhé sous le nom de Saphar Pacha
გარდაცვალება: 1635
მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 11 მარტი 1549
ქორწინება: როდამ გურიელი
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1572
თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
გარდაცვალება: 23 აგვისტო 1579 ? 1583
შვილიშვილები

სხვა ენებზე