ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ბაგრატ III დაბ. 23 სექტემბერი 1495 გარდ. 1565

From Rodovid KA

პიროვნება:584859
საგვარეულო ბაგრატიონები იმერეთის
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ბაგრატ III
მშობლები

ალექსანდრე II [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1 აპრილი 1510

თამარ [უცნობი] გარდ. 12 მარტი 1510

ვიკი-გვერდი wikipedia:fr:Bagrat_III_d%27Iméréthie
[1][2][3][4][5]

მოვლენები

23 სექტემბერი 1495 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: თამარ ბაგრატ III -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1556

ბავშვის დაბადება: თეიმურაზ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1583

ბავშვის დაბადება: ვახტანგ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1565

ბავშვის დაბადება: X ბაგრატ III - ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის]

ბავშვის დაბადება: კონსტანტინე ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1587

ქორწინება: ელენე [?] გარდ. 1565

1 აპრილი 1510 - 1565 ტიტული: იმერეთის მეფე

~ 1515 ბავშვის დაბადება: გიორგი II [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. ~ 1515 გარდ. 1585

1565 გარდაცვალება:

დაკრძალვა: monastère de Ghélati

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

მეწიეთის მარხვანის მოსახსენებლები

მართლმადიდებლისა მეფისა ალექსანდრესი და მათისა მეუღლისა მისისა პატრონისა დედოფლისა თამარისი.

ძისა მათისა, დიდისა მეფეთ-მეფისა ბაგრატისი და ძმათა მისთა ღ˘ისმოყუარეთა გიორგი და ვახტანგისი.

ქრისტეს მოყუარისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა სფირიდონისი და მეცხედრისა მისისა, დიდისა მეფისა ალექსანდრეს ასულისა, ღთისმოყუარისა, მორწმუნისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა თინათინისი.

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - ბაგრატ III ალექსანდრე II-ის ძე (23.02.1495-1565). - ცოლი: ელენე (ჩანს 1514-1565). - შვილები: გიორგი, თეიმურაზ, ვახტანგ, კონსტანტინე, თამარ, ასული.
  2. ბაგრატიონები - ლიტ.2 - ბაგრატ III ალექსანდრე II-ის ძე (1502-1565). - ცოლი: ელენე (1514-1565). - შვილები: გიორგი, თეიმურაზ, ვახტანგ, კონსტანტინე, (თამარ).
  3. ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.5 - ბაგრატ III ალექსანდრე II-ის ძე (1495-1565). - ცოლი: ელენე. - შვილები: გიორგი, თეიმურაზ, ვახტანგ, კონსტანტინე, თამარ.
  4. სოხასტერის ღვთისმშობლის ხატი - სარგის მხეცისძის მოჭედილი - მისი დისწული, ამირინდო ამილახვარ-ზევდგინიძის ასული ელენე ყოფილი ეკატირინე ცოლად ჰყავდა მოლარეთუხუცეს სარგის მხეციძეს
  5. ხონის საწინამძღვრო ჯვარი - ზაქარია ჩხეტიძისა - მეფეთ მეფე ბაგრატის სულის მოსახსენებლად მისი შვილის მეფეთ მეფე გიორგის მეფობაში ხონელ მთავარეპისკოპოსმა ზაქარია ჩხეტიძემ მოაჭედინა ხონის საწინამძღვრო ჯვარი

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კონსტანტინე II
დაბადება: 1447
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1478 - 1490, roi titulaire de Géorgie
ტიტული: 1479 - 1484, khan d'Iméréthie
ტიტული: 1487 - 1489, khan d'Iméréthie
ტიტული: 1490 - 1505, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 27 აპრილი 1505, 27.04.
ბაგრატ VI
დაბადება: 1435
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1465 - 1478, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1478
ელენე
ქორწინება: ბაგრატ VI
ტიტული: 1465 - 1478, reine d'Iméréthie
გარდაცვალება: 3 ნოემბერი 1510, 3.11.
პაპები
მშობლები
გიორგი ბაგრატ VI -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1463, ჩანს
გარდაცვალება: 1478
ალექსანდრე II
ტიტული: 1478 - 1479, roi non-couronné de Géorgie
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1484 - 1 აპრილი 1510, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1 აპრილი 1510, 1.04.
დაკრძალვა: monastère de Ghélati en Iméréthie
თამარ
ქორწინება: ალექსანდრე II
ტიტული: 1490 - 12 მარტი 1510, reine consort d'Iméréthie
გარდაცვალება: 12 მარტი 1510, 12.03.
დაკრძალვა: monastère de Ghélati en Iméréthie
მშობლები
 
== 3 ==
დავით ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1510
გარდაცვალება: 1524
ელენე
ქორწინება: ბაგრატ III
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
ბაგრატ III
დაბადება: 23 სექტემბერი 1495
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1 აპრილი 1510 - 1565, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1565
დაკრძალვა: monastère de Ghélati
== 3 ==
შვილები
ელენე როსტომ I -ის ასული გურიელი
...: 1571, ჩანს
გარდაცვალება: 1605
რუსუდან შერვაშიძე
ქორწინება: გიორგი II , II
გარდაცვალება: 4 აგვისტო 1578, 4.08.
ლუარსაბ I
ქორწინება: თამარ ბაგრატ III -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1527 ? 1556, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1556
თეიმურაზ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1583
ვახტანგ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1520, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
შვილები
შვილიშვილები
დავით XI
დაბადება: 1540
ტიტული: ქართლის მეფე
ქორწინება: ელენე
გარდაცვალება: 1582
გიორგი III კონსტანტინეს ძე იმერეთის მეფე
ტიტული: 1605 - 1639, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1639
ლევან I გიორგი II -ის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: 1573
ტიტული: 1585 - 1589, იმერეთის მეფე
ქორწინება: X ლევან I -ის ასული დადიანი
გარდაცვალება: 1590
თინათინ მანუჩარ II -ის ასული ჯაყელი
ქორწინება: როსტომ I იმერეთის მეფე
ტიტული: 1588 - 1589, reine consort en Iméréthie
ტიტული: 1590 - 1605, reine consort en Iméréthie
გარდაცვალება: 1610
როსტომ I იმერეთის მეფე
დაბადება: 1571
ქორწინება: თინათინ მანუჩარ II -ის ასული ჯაყელი
ტიტული: 1588 - 1589, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1590 - 1605, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 1605
ნესტან-დარეჯან დედოფალი
დაბადება: < 1556
ქორწინება: სვიმონ I
გარდაცვალება: 1612
სვიმონ I
დაბადება: 1537
ტიტული: ქართლის მეფე
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან დედოფალი
გარდაცვალება: 1611
ბაგრატ თეიმურაზის ძე ბატონიშვილი
ტიტული: 1590, იმერეთის მეფე
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე