ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

დავით რამაზის ძე დავითიშვილი გარდ. 1635

From Rodovid KA

პიროვნება:691420
საგვარეულო ბაგრატიონ-დავითიშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დავით რამაზის ძე დავითიშვილი
მშობლები

X ბაგრატ III - ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის]

რამაზ დავითის ძე დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] დაბ. < 1550 გარდ. > 1580

[1][2][3][4][5]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: X დავითის ასული დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი]

< 1605 ბავშვის დაბადება: ელიზბარ დავითის ძე დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] დაბ. < 1605 გარდ. 1666

< 1610 ბავშვის დაბადება: კონსტანტინე დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] დაბ. < 1610 გარდ. > 1642

< 1610 ბავშვის დაბადება: შიოშ დავითის ძე დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] დაბ. < 1610 გარდ. > 1642

1635 გარდაცვალება:

შენიშვნები

1633 წ. - როსტომ მეფემ მისი კუთვნილი სოფელი ბრეთი უწყალობა ქაიხოსრო ავალიშვილს - Sd-556

1634 წ. 23.X. – როსტომ მეფის დავალებით ქართლის დიდებულებმა განიხილეს დავითისშვილების ბოქაულთუხუცესი დავითის და მისი შვილების კოსტანტინეს და ელიზბარის სამამულე დავა მის ძმისწულ რამაზთან. სასამართლომ დავითს დაფიცება დაავალა. დავითმა გამოიფიცა აზნაური ტატიშვილები და სოფლები ბროწლეთი, თიხრევი, ღვერთეთი, აბანო, ამირეჯიბთაგან ნასისხლი სატივე, წაბლოვანა და რიკაძეები. ამასთან გიორგი ამირეჯიბთან დავა დავითს უნდა გაერკვია - Qd-9254.

ქართული საბუთეი

[რედაქტირება] წყარო

  1. ქართული საბუთები - შვილები: კოსტანტინეQd-9254, ელიზბარQd-9254; ძმისწული: რამაზ დავითისშვილიQd-9254; იხსენიება: Qd-8237, Sd-556
  2. "Российская родословная книга" - изд. Петром Долгоруковым - часть III - СПб 1856 - стр. 471-474 - 5. Князь Давыдъ (2).
  3. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.9 - დავით რამაზის ძე (?-1635). შვილები: ელიზბარ, კონსტანტინე, შიოშ, ასული.
  4. 1608 წ. 07.29. - წყალობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ბოქაულთუხუცეს დავით დავითიშვილისადმი - ლუარსაბ მეფემ უწყალობა ბოქაულთუხუცეს დავითს და მის შვილებს კოსტანტინეს და ელიზბარს ზემო ქართლში სოფელი აბანო
  5. 1610 წ. 05.12. - წყალობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა დავით დავითიშვილისადმი - ლუარსაბ მეფემ უწყალობა ბოქაულთუხუცეს დავითს და მის შვილებს კოსტანტინეს, ელიზბარს და შიოშს გორს ორი ყმა.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
დავით ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1510
გარდაცვალება: 1524
ბაგრატ III
დაბადება: 23 სექტემბერი 1495
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1 აპრილი 1510 - 1565, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1565
დაკრძალვა: monastère de Ghélati
ელენე
ქორწინება: ბაგრატ III
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
დავით ბაგრატიონი კახეთის
დაბადება: < 1511
გარდაცვალება: > 1540
პაპები
მშობლები
თეიმურაზ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1583
ვახტანგ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1520, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
კონსტანტინე დავითიშვილი
დაბადება: < 1610
გარდაცვალება: > 1642
შიოშ დავითის ძე დავითიშვილი
დაბადება: < 1610
გარდაცვალება: > 1642
შვილები
შვილიშვილები
შვილიშვილები