ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ გარდ. 1492

From Rodovid KA

პიროვნება:585775
საგვარეულო უცნობი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ
[1]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: გულშარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: ვახტანგ ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: მელქისედეკ II კათალიკოსი [ბაგრატიონები ქართლის] გარდ. 1553

ბავშვის დაბადება: თარგამოს ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: მართა ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ბავშვის დაბადება: ასთანდარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

ქორწინება: კონსტანტინე II [ბაგრატიონები] დაბ. 1447 გარდ. 27 აპრილი 1505

1478 - 1490 ტიტული: reine de Géorgie

1482 ბავშვის დაბადება: დავით X [ბაგრატიონები ქართლის] დაბ. 1482 გარდ. 1526

< 1487 ბავშვის დაბადება: გიორგი IX [ბაგრატიონები ქართლის] დაბ. < 1487 გარდ. 1540

< 1488 ბავშვის დაბადება: ბაგრატ ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. < 1488 გარდ. 1540?

1488 - 1490 ბავშვის დაბადება: co-roi de Géorgie, დიმიტრი (დემეტრე) ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის] დაბ. 1488 - 1490

1492 გარდაცვალება:

< 1526 ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის] დაბ. < 1526 გარდ. > 1556

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - თამარ - კონსტანტინე II-ის ცოლი (?-1492)

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
კონსტანტინე II
დაბადება: 1447
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1478 - 1490, roi titulaire de Géorgie
ტიტული: 1479 - 1484, khan d'Iméréthie
ტიტული: 1487 - 1489, khan d'Iméréthie
ტიტული: 1490 - 1505, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 27 აპრილი 1505, 27.04.
თამარ
ქორწინება: კონსტანტინე II
ტიტული: 1478 - 1490, reine de Géorgie
გარდაცვალება: 1492
== 1 ==
შვილები
ელენე
დაბადება: ~ 1490
ტიტული: princesse
ქორწინება: ბაგრატ ბატონიშვილი
ბაგრატ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1488
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1488, co-roi de Géorgie
ტიტული: 1512 - 1539, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1540?
დავით X
დაბადება: 1482
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან ბარათაშვილი
ქორწინება: მირაინგულ ჯაყელი
ტიტული: 1505 - 1525, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1526
გიორგი IX
დაბადება: < 1487
ქორწინება: გულშარ
ტიტული: 1525 - 1527, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1540
დიმიტრი (დემეტრე) ბატონიშვილი
დაბადება: 1488 - 1490, co-roi de Géorgie
ალექსანდრე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1526
გარდაცვალება: > 1556
მელქისედეკ II კათალიკოსი
...: 1526 - 1540, ჩანს
ტიტული: 1528 - 1529, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1540 - 1545, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1548 - 1552, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1553
შვილები
შვილიშვილები
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 13 თებერვალი 1522
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
ტიტული: 1545 - 1573, Prince of Samtskhe
გარდაცვალება: 29 სექტემბერი 1573
ქორწინება: 4 სექტემბერი 1578
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
ლუარსაბ I
ქორწინება: თამარ ბაგრატ III -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1527 ? 1556, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1556
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე