ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ გარდ. 12 მარტი 1510

From Rodovid KA

პიროვნება:689578
საგვარეულო უცნობი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ
[1][2][3]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: დემეტრე ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1511

ბავშვის დაბადება: გიორგი ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1545

ბავშვის დაბადება: თინათინ ალექსანდრე II -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის]

ბავშვის დაბადება: X ალექსანდრე II -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის]

1483 ქორწინება: ალექსანდრე II [ბაგრატიონები იმერეთის] გარდ. 1 აპრილი 1510

1490 - 12 მარტი 1510 ტიტული: reine consort d'Iméréthie

> 1495 ბავშვის დაბადება: ვახტანგ ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. > 1495 გარდ. 1548

23 სექტემბერი 1495 ბავშვის დაბადება: ბაგრატ III [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 23 სექტემბერი 1495 გარდ. 1565

1510 ბავშვის დაბადება: დავით ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები იმერეთის] დაბ. 1510 გარდ. 1524

12 მარტი 1510 გარდაცვალება: 12.03.

დაკრძალვა: monastère de Ghélati en Iméréthie

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

მეწიეთის მარხვანის მოსახსენებლები

მართლმადიდებლისა მეფისა ალექსანდრესი და მათისა მეუღლისა მისისა პატრონისა დედოფლისა თამარისი.

ძისა მათისა, დიდისა მეფეთ-მეფისა ბაგრატისი და ძმათა მისთა ღ˘ისმოყუარეთა გიორგი და ვახტანგისი.

ქრისტეს მოყუარისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა სფირიდონისი და მეცხედრისა მისისა, დიდისა მეფისა ალექსანდრეს ასულისა, ღთისმოყუარისა, მორწმუნისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა თინათინისი.

ძისა მათისა ღ˘თისმოყუარისა და მართლმორწმუნისა პატრონისა იოსაფატისი და მეცხედრისა მისისა მართლმორწმუნისა და ღ˘თისმოყუარისა პატრონისა ქეთაონისი მრავალმცა არიან წელნი ცხორებისა მათისნი.

ქართული საბუთები

"მეფეთა მეფემან ალექსანდრე, და პატრონმან დედამან ჩუენმან, დედოფალთა დედოფალმან ელენე, და თანამეცხედრემან ჩუენმან, პატრონმან დედოფალმან თამარ

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - ალექსანდრე II ბაგრატ VI-ის ძე (?-1.04.1510). - ცოლი: თამარ (?-12.03.1510).
  2. ბაგრატიონები - ლიტ.2 - ალექსანდრე II ბაგრატ VI-ის ძე (1466-1510). - ცოლი: თამარ (1484-1510).
  3. ბაგრატიონები - ლიტ.3 - ტაბ.5 - ალექსანდრე II ბაგრატ VI-ის ძე (1454-1510). - ცოლი: თამარ (?-1510).

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
ალექსანდრე II
ტიტული: 1478 - 1479, roi non-couronné de Géorgie
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1484 - 1 აპრილი 1510, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1 აპრილი 1510, 1.04.
დაკრძალვა: monastère de Ghélati en Iméréthie
თამარ
ქორწინება: ალექსანდრე II
ტიტული: 1490 - 12 მარტი 1510, reine consort d'Iméréthie
გარდაცვალება: 12 მარტი 1510, 12.03.
დაკრძალვა: monastère de Ghélati en Iméréthie
== 1 ==
შვილები
ელენე
ქორწინება: ბაგრატ III
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
ბაგრატ III
დაბადება: 23 სექტემბერი 1495
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1 აპრილი 1510 - 1565, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1565
დაკრძალვა: monastère de Ghélati
დავით ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1510
გარდაცვალება: 1524
შვილები
შვილიშვილები
რუსუდან შერვაშიძე
ქორწინება: გიორგი II , II
გარდაცვალება: 4 აგვისტო 1578, 4.08.
ლუარსაბ I
ქორწინება: თამარ ბაგრატ III -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1527 ? 1556, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1556
ხოსრო ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
...: 1568, ჩანს
გარდაცვალება: 1570
თეიმურაზ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1514, ჩანს
გარდაცვალება: 1583
ვახტანგ ბაგრატ III -ის ძე ბატონიშვილი
...: 1520, ჩანს
გარდაცვალება: 1565
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე