ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ამირინდო ავთანდილის ძე ამილახვარი დაბ. < 1707 გარდ. 1774

From Rodovid KA

პიროვნება:673436
საგვარეულო ამილახვარი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ამირინდო ავთანდილის ძე ამილახვარი
მშობლები

ავთანდილ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1653 გარდ. > 1715

[1][2][3][4]

მოვლენები

< 1707 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ელენე ამირინდოს ასული ამილახვარი [ამილახვარი]

ქორწინება: ელენე საზვერელის ასული ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. < 1711 გარდ. 1771

ქორწინება: ელენე ვახტანგ VI -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

1720 ბავშვის დაბადება: თინათინ ამირინდოს ასული ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. 1720 გარდ. 1794

< 1744 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო ამირინდოს ძე ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1744 გარდ. > 1780

< 1754 ბავშვის დაბადება: თამარ ამირინდოს ასული ამილახვარი [ამილახვარი] დაბ. < 1754 გარდ. > 1778

1774 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ი. ჩიქოვანის მიხედვით ამირინდო ამილახვარი გარდაიცვალა 1772 წლის 1 თებერვალს, მაგრამ Sd-1207 საბუთის მიხედვით იგი 1774 წლის 19 იანვარს მზითევს აძლევს თავის ქალ თამარს. რადგან ამ დროისათვის თამარი უკვე დიდი ხნის გათხოვილი იყო და შვილებიც ჰყავდა, უფრო სავარაოდოა, რომ ეს საბუთი უფრო ანდერძს წარმოადგენდეს და მიგვაჩნია რომ ამირინდო გარდაიცვალა 1774 წლის შემდეგ. მართლაც 1774 წ. 6 სექტემბერს ამირინდო ქვემო ჭალაში აშენებს ღვთისმშობლის ეკლესიას.

ქართული საბუთები

1749 წ. 15.III. - საამილახვროს სახლიკაცობის რიგი – Ad-1365

1766 წ. 31.VII. – ბატონ ამირინდოს დაევალა ამილახორიშვილ ბეჟანისა და ნიკოლოზს შორის ყმა–მამულზე დავის გარჩევა – Ad-83.

ქვემო ჭალის ღვთისმშობლის ეკლესიის წარწერა

1774 წ. 6.IX. - ამირინდოს აუშენების ღვთისმშობლის ეკლესია ქვემო ჭალაში, რაზეც მოგვითხრობა მისი საამშენებლო წარწერა: მარიამ ღვთისმშობელო..."შენის შეწევნით აღვაშენე ამილახვარმან ავთანდილის ძემ, თვით ამირინდო ამილახვარმან საყდარი ესე ყოვლად წმიდის შობის, სულის ხსნისათვის და ჩვენის ვახტანგის ასულის ელენეს სადღეგრძელოთ... სეკტემბრის ექვსსა, ქორონიკონს 462 (1774 წ.)." - [1].

წარწერის მიხედვით გაურკვეველია "ვახტანგის ასული ელენე" რა დამოკიდებულებაშია ამირინდოსთან. ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ეს ელენე უნდა იყოს ვახტანგ VI-ის ასული და იგი უნდა იყოს ამირინდო ამილახორის მეუღლე. ეს ელენე უნდა იყოს თამარ დედოფლის 1737-1738 წწ. წერილში მოხსენიებული ელენეც და პაპუნა ორბელიანთან ნახსენები ელენე ბატონიშვილიც.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ამილახვრები - ლიტ.1 - ნუსხა 10 - № 4 - ამირინდო ავთანდილის ძე ამილახვარი. (o1707-1.02.1772). ზემო ქართლის სარდალი, გორის მოურავი, ამილახორი. ~ ელენე, თავად საზვერელ ჩოლოყაშვილის ასული. (o1723-1771). - შვილები: ქაიხოსრო, ელენე, თინათინ, თამარ.
  2. ამილახვრები - ლიტ.2 - ცხრილი 2 - № 4 - ამირინდო ავთანდილის ძე ამილახვარი. (?-1772). ქართლ-კახეთის პოლიტიკური მოღვაწე. ქართლის სამეფო კარზე მხარს უჭერდა კახელ ბაგრატიონებს (თეიმურაზსა და ერეკლე II-ს). 1735 წლიდან ამილახორი. ეს თანამდებობა რამდენჯერმე დაკარგა და საბოლოოდ იგი 1765 წელს დაიბრუნა. ზემო ქართლის სარდალი, გორის მოურავი. - შვილები: ქაიხოსრო, თამარ, თინათინ.
  3. ქართული საბუთები - Sd-1207, Ad-83.
  4. ჯავახიშვილები-ლიტ.1 - ამირინდო ავთანდილის ძე ამილახვარი. (+ 1772). - ცოლი: ელენე, საზვერელ ჩოლოყაშვილის ასული (+ 1771). - შვილი: თამარ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ბარძიმ იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1647
გარდაცვალება: > 1669
გივი იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1634
ტიტული: 1659 - 1692, ამილახორი
ქორწინება: თამარ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 სექტემბერი 1700
პაატა იოთამის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1648
ტიტული: ყორჩიბაში
გარდაცვალება: > 1698
ნიკოლოზ იოთამის ძე ამილახვარი (ნიკოლოზ კათოლიკოსი)
დაბადება: < 1646
ტიტული: 1678 - 1688, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1692 - 1695, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1695
პაპები
მშობლები
იოთამ (ოთია) ანდუყაფარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1652
ტიტული: ბოქაულთუხუცესი
ტიტული: ამილახორი
გარდაცვალება: > 1698
ავთანდილ ანდუყაფარის ძე ამილახვარი
დაბადება: < 1653
ტიტული: ამილახორი
ტიტული: 1697, ეშიკაღაბაში
გარდაცვალება: > 1715
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
ვახტანგ დიმიტრის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1769
სამხედრო წოდება: პოლკოვნიკი
ტიტული: საგარეჯოს მოურავი
ქორწინება: თეკლე ერეკლე II -ის ასული ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1 მარტი 1812
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом