ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Sd-306

From Rodovid KA

[რედაქტირება] 1801 წ. 28.IV. – არზა ნიკოლოზ თუმანიშვილისა დუქნების წილის თაობაზე დავით მემკვიდრის ოქმით – Sd-306 – დედანი

ნიკოლოზ თუმანიშვილს დუქნების წილის თაობაზე დავა აქვს თავის ბიძაშვილ მანუჩარ მდივანთან. საბუთში იხსენიებიან მათი ნათესავები ეგნატე მდივანი, დიმიტრი მდივანი და ბირთველ მდივანი. ნიკოლოზის თქმით იგი უფროსი ძმის შვილია.

დავა ადრე გარჩეულა გიორგი მეფისა და იოანე ბატონიშვილის მიერ. ნიკოლოზის თხოვნით დავით მემკვიდრე ავალებს გიორგი ამილახვარს შეაჩეროს განაჩენის აღსრულება დამატებით გარჩევამდე.

Джерельна довідка за населеним пунктом