ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გიორგი XII დაბ. 10 ოქტომბერი 1746 გარდ. 28 დეკემბერი 1800

From Rodovid KA

პიროვნება:165577
გიორგი XII
გიორგი XII
საგვარეულო ბაგრატიონი კახეთის
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გიორგი XII
მშობლები

ერეკლე II [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 7 ნოემბერი 1720 გარდ. 11 იანვარი 1798

ანა ზაალის ასული აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1730 გარდ. 6 დეკემბერი 1749

ვიკი-გვერდი wikipedia:ru:Георгий XII
[1][2][3][4]

მოვლენები

10 ოქტომბერი 1746 დაბადება:

1763 ქორწინება: w ქეთევან პაპუნას ასული ანდრონიკაშვილი [ანდრონიკაშვილი] დაბ. 1754 გარდ. 3 ივლისი 1782

1 ივლისი 1767 ბავშვის დაბადება: დავით გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1 ივლისი 1767 გარდ. 1819

16 მაისი 1768 ბავშვის დაბადება: იოანე გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 16 მაისი 1768 გარდ. 15 თებერვალი 1830

1769 ბავშვის დაბადება: ბარბარე გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1769 გარდ. 1801

1771 ბავშვის დაბადება: ლუარსაბ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1771 გარდ. 1798

1771 ბავშვის დაბადება: სოფიო გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1771 გარდ. 1840

1772 ბავშვის დაბადება: ნინო გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1772 გარდ. 30 მაისი 1847

> 1773 ბავშვის დაბადება: სალომე გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. > 1773 გარდ. > 1773

1776 ბავშვის დაბადება: 8.05., ბაგრატ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1776 გარდ. 1841

1776 ბავშვის დაბადება: რიფსიმე გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1776 გარდ. 1847

1780 ბავშვის დაბადება: სოლომონ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1780 გარდ. 1798

1780 ბავშვის დაბადება: 27.09., გაიანე გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1780 გარდ. 1820

23 აპრილი 1782 ბავშვის დაბადება: 23.04., თეიმურაზ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 23 აპრილი 1782 გარდ. 25 ოქტომბერი 1846

1783 ქორწინება: მარიამ დედოფალი ციციშვილი [ციციშვილი] დაბ. 16 ოქტომბერი 1768 გარდ. 30 მარტი 1850

1783 ბავშვის დაბადება: მიხეილ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1783 გარდ. 1862

1788 ბავშვის დაბადება: ჯიბრაილ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1788 გარდ. 1812

1788 ბავშვის დაბადება: თამარ გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1788 გარდ. 1851

1789 ბავშვის დაბადება: ანა გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1789 გარდ. 1796

1790 ბავშვის დაბადება: 2.09., ილია გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1790 გარდ. 1854

1791 - 1793 ბავშვის დაბადება: იოსებ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1791 - 1793 გარდ. < 1798

1792 - 1794 ბავშვის დაბადება: სპირიდონ გიორგი XII - ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1792 - 1794 გარდ. 1798

24 ივნისი 1795 ბავშვის დაბადება: 24.06., ოქროპირ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 24 ივნისი 1795 გარდ. 30 ნოემბერი 1857

1796 ბავშვის დაბადება: სიმონ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1796 გარდ. 1796

1799 ბავშვის დაბადება: ირაკლი (ერეკლე) გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1799 გარდ. 1859

1800 ბავშვის დაბადება: ანა გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1800 გარდ. 26 მაისი 1850

28 დეკემბერი 1800 გარდაცვალება:

შენიშვნები

последний царь Картли-Кахетинского царства

[რედაქტირება] წყარო

  1. http://www.history-ryazan.ru/node/10319 - Царь Георгий XII Ираклиевич. (10.10.1746 – 28.12.1800). Царь Грузии и Кахетии (1798 – 1800). В молодости проявил незаурядный военный талант, командуя войсками, в частности, в битве под Ереваном, где помог отцу Ираклию II одержать славную победу. Но с возрастом стал хворать и не мог проявить достаточной энергии и силы. Многочисленные сводные братья (дети Ираклия II от 3-го брака) боролись за влияние при дворе и в стране. Поддерживал внешнеполитический курс отца, ориентируясь на Россию, но так и не сумел добиться от петербургского двора надежных гарантий соблюдения условий Георгиевского трактата. Ж.: 1. Кж. Кетеван (1754 – 23.04.1782), дочь кн. Папуа Андроникашвили; 2. (1783) кж. Мария (Мариам) Георгиевна Цицишвили (1768 – 30.03.1850). После смерти мужа была насильно вывезена в Россию и находилась в Белгородском женском монастыре. Затем ей было разрешено поселиться в СПб.
  2. ბაგრატიონები [1] - გიორგი XII, (10.10.1746-28.12.1800). - I ცოლი: ქეთევან, პაპუნა ანდრონიკაშვილის ასული (1754-3.07.1782); - II ცოლი: მარიამ, გიორგი ციციშვილის ასული (16.10.1768-30.03.1850).
  3. მასალები – რიფსიმე ბატონიშვილი -
  4. პლატონ იოსელიანი - "ცხოვრება მეფის გიორგის მეათცამეტისა" - თავი1-164

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
დავით II (იმამ ყული–ხანი) ბაგრატიონი
დაბადება: 1678, თბილისი
გარდაცვალება: 2 ნოემბერი 1722
კონსტანტინე II (მაჰმად ყული-ხანი)
დაბადება: Исфахан
ტიტული: 1722 - 1732, царь Кахетии
გიორგი ვახტანგის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 2 აგვისტო 1712
ტიტული: царевич
ქორწინება: მარიამ იაკობის ასული დოლგორუკოვა
გარდაცვალება: 19 დეკემბერი 1786, Москва, похоронен в Донском монастыре
დაკრძალვა: Moscou, caveau familial du monastère Donskoï
ბაქარ III ვახტანგის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 11 ივნისი 1699
ტიტული: prince
ქორწინება: ანა გიორგის ასული ერისთავი
ტიტული: 1716 - 1719, ქართლის მეფე
ტიტული: 13 ივნისი 1723 - 15 ივლისი 1724, tsar de Karthli
ტიტული: 24 მაისი 1734, ordre de Saint-Alexandre Nevski
ტიტული: 30 ნოემბერი 1742, ordre de Saint-André
გარდაცვალება: 1 თებერვალი 1750, 01.02. მოსკოვი
დაკრძალვა: Moscou, Monastère de Donskoï
ვახუშტი ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1696
ქორწინება: მარიამ გიორგის ასული აბაშიძე
გარდაცვალება: 1758, Похоронен в Донском монастыре в Москве, Большой собор
პაატა ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1720
გარდაცვალება: 1765
პაპები
მშობლები
დარეჯან კაციას ასული დადიანი
დაბადება: 20 ივლისი 1734
ქორწინება: ერეკლე II
გარდაცვალება: 8 ნოემბერი 1807
ერეკლე II
დაბადება: 7 ნოემბერი 1720, თელავი
ქორწინება: ქეთევან ვახტანგის ასული ორბელიანი , ნიშნობა
ქორწინება: ქეთევან გიორგის (ზაალის) ასული ფხეიძე
ტიტული: 1744 - 1762, კახეთი, მეფე
ქორწინება: ანა ზაალის ასული აბაშიძე
ქორწინება: დარეჯან კაციას ასული დადიანი
ტიტული: 1762 - 1798, ქართლ-კახეთის სამეფო, მეფე
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1798, თელავი
დაკრძალვა: სვეტიცხოველი, მცხეთა
იოანე ზაალის ძე აბაშიძე
ტიტული: ქეშიკჩიბაში
ანა ზაალის ასული აბაშიძე
დაბადება: 1730
ქორწინება: ერეკლე II
გარდაცვალება: 6 დეკემბერი 1749
მშობლები
 
== 3 ==
ალექსანდრე ერეკლე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1770, თბილისი
გარდაცვალება: 1844, თავრიზი, სპარსეთი
იულონ ერეკლე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 4 ივნისი 1760
ტიტული: царевич Грузии (Картли-Кахетии)
შვილების რაოდენობა: 5 сыновей и 4 дочерей
ქორწინება: სალომე რევაზის ასული ამილახვარი
გარდაცვალება: 23 ოქტომბერი 1816
დაკრძალვა: Храм Святого благоверного князя Феодора, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, (в 1937 прах перенесён в Лазаревскую церковь)
სოსლან-დავით ერეკლე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: > 1764
გარდაცვალება: 1767
თეიმურაზ ერეკლე II -ის ძე ბატონიშვილი (ანტონ II კათალიკოსი)
დაბადება: 8 იანვარი 1762
ტიტული: 1784 - 1788, Епископ Ниноцминдский
ტიტული: 29 ოქტომბერი 1788 - 21 ივნისი 1811, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 21 დეკემბერი 1827, Нижний Новгород, Российская империя
მარიამ დედოფალი ციციშვილი
დაბადება: 16 ოქტომბერი 1768
ქორწინება: გიორგი XII
გარდაცვალება: 30 მარტი 1850
== 3 ==
შვილები
ელენე სიმონის ასული აბამელიქი
დაბადება: 21 მაისი 1770, 21.05.
ტიტული: по браку, царица Картли-Кахетии
ეროვნება: армянка
ტიტული: по рождению, княжна
ქორწინება: დავით გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი , 9.01.
გარდაცვალება: 20 მარტი 1836, 20.03.
დაკრძალვა: Храм Святого благоверного князя Феодора, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, (в 1937 прах перенесён в Лазаревскую церковь)
დავით გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1 ივლისი 1767
ქორწინება: ელენე სიმონის ასული აბამელიქი , 9.01.
ტიტული: 28 დეკემბერი 1800 - 6 ივნისი 1801, ქართლ-კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1819, 13.05. სანკტ-პეტერბურგი
ლუარსაბ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1771
გარდაცვალება: 1798
სოლომონ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1780
გარდაცვალება: 1798
ელენე ოთარის ასული ამილახვარი
დაბადება: 1783
ტიტული: по рождению, княжна
ტიტული: по браку, царевна Картли-Кахетии
ქორწინება: თეიმურაზ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 10 მარტი 1866, 10.03.
თეიმურაზ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 23 აპრილი 1782, 23.04.
ტიტული: царевич Картли-Кахетии
ქორწინება: ელენე ოთარის ასული ამილახვარი
გარდაცვალება: 25 ოქტომბერი 1846, 25.10.
დაკრძალვა: Храм Святого благоверного князя Феодора, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, (в 1937 прах перенесён в Лазаревский храм)
მიხეილ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1783
გარდაცვალება: 1862
ჯიბრაილ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1788
გარდაცვალება: 1812
ანასტასია გრიგოლის ასული ობოლონსკაია
დაბადება: 25 სექტემბერი 1805, 25.09.
ტიტული: 1824, княгиня
გარდაცვალება: 3 მარტი 1885, 3.03.
ილია გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1790, 2.09.
გარდაცვალება: 1854, 18.07.
იოსებ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1791 - 1793
გარდაცვალება: < 1798
სპირიდონ გიორგი XII - ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1792 - 1794
გარდაცვალება: 1798
ანა პავლეს ასული ქუთაისოვა (გრუზინსკაია)
დაბადება: 1800
ტიტული: по рождению, графиня
ტიტული: по браку, царевна Грузинская
ქორწინება: ოქროპირ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 23 იანვარი 1868, 23.01.
ოქროპირ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 24 ივნისი 1795, 24.06.
ტიტული: царевич Грузинский
ქორწინება: ანა პავლეს ასული ქუთაისოვა (გრუზინსკაია)
გარდაცვალება: 30 ნოემბერი 1857, 30.11.
სიმონ გიორგი XII -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1796
გარდაცვალება: 1796
გრიგოლ კაციას ძე დადიანი
დაბადება: 1770
ტიტული: 1788 - 1804, ოდიშის მთავარი
ქორწინება: ნინო გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1804, 23.11.
ნინო გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1772
ტიტული: по рождению, царевна Грузии (Картли-Кахетии)
ტიტული: по браку, княгиня Мегрелии
ქორწინება: გრიგოლ კაციას ძე დადიანი
გარდაცვალება: 30 მაისი 1847, 30.05.
დაკრძალვა: храм Святого благоверного князя Феодора (Фёдоровская церковь), Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург
სალომე გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: > 1773
გარდაცვალება: > 1773, გარდაიცვალა ბავშვობაში
ქორწინება: ალექსანდრე ბატონიშვილი , I
თამარ გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1788
გარდაცვალება: 1851
ანა გიორგი XII -ის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1789
გარდაცვალება: 1796
შვილები
შვილიშვილები
გრიგოლ იოანეს ძე გრუზინსკი
დაბადება: 1789, ასტრახანი
ქორწინება: ვარვარა ფეოდორის ასული ბუკრინსკაია , 28.01.
გარდაცვალება: 1830, 21.09. სანკტ-პეტერბურგი
დაკრძალვა: ალექსანდრე ნეველის ლავრა
ანა ალექსის ასული მაზურინა
დაბადება: 1 იანვარი 1824, 11.01.
ქორწინება: დავით ბაგრატის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი
გარდაცვალება: 10 აგვისტო 1866, 10.08.
ნიკოლოზ ილიას ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი
დაბადება: 1844, 17.08.
ტიტული: князь
ტიტული: > 1865, светлейший князь
ქორწინება: მარიამ მიხეილის ასული კატენინა (გრუზინსკაია) , კარლსრუე
გარდაცვალება: 1916, 10.
ანასტასია ნიკოლოზის ასული დოლგორუკოვა (ბაგრატიონი)
დაბადება: 1842
ტიტული: по рождению, княжна
ტიტული: по браку, светлейшая княгиня Грузинская
ქორწინება: პავლე ოქროპირის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი , 8.02.
გარდაცვალება: 1881
პავლე ოქროპირის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი
დაბადება: 26 აპრილი 1835, 26.04.
ტიტული: светлейший князь Грузинский
ქორწინება: ანასტასია ნიკოლოზის ასული დოლგორუკოვა (ბაგრატიონი) , 8.02.
გარდაცვალება: 12 თებერვალი 1875, 12.02.
ლევან V გრიგოლის ძე დადიანი
დაბადება: 1793
ქორწინება: მართა ზურაბის ასული წერეთელი
ტიტული: 1810 - 1846, ოდიშის მთავარი
გარდაცვალება: 30 ივლისი 1846
ილია ზურაბის (დიმიტრის) ძე ორბელიანი
დაბადება: 10 დეკემბერი 1815, 10.12.
ტიტული: князь
ქორწინება: ბარბარე (ვარვარა) ილიას ასული ბაგრატიონ-გრუზინსკაია
გარდაცვალება: 8 დეკემბერი 1853, 8.12.
გაიანე ილიას ასული გრუზინსკაია
დაბადება: 1832
ტიტული: княжна
გარდაცვალება: 1903
დიმიტრი თამაზის ძე ორბელიანი
დაბადება: 29 ივნისი 1797, 29.06.
ტიტული: князь
ქორწინება: ბარბარე (ვარვარა) ბაგრატის ასული გრუზინსკაია , 17.07.
სამხედრო წოდება: 1842, полковник
სამხედრო წოდება: 1845, генерал-майор
სამხედრო წოდება: 1856, генерал-лейтенант
გარდაცვალება: 24 სექტემბერი 1868, 24.09.
გიორგი ბაგრატის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 1812
გარდაცვალება: > 1816
ელისაბედ ბაგრატის ასული გრუზინსკაია
დაბადება: 1813
გარდაცვალება: 1815
პეტრე ილიას ძე გრუზინსკი
დაბადება: 1833
ტიტული: князь
გარდაცვალება: 17 სექტემბერი 1855, 17.09.
ოლგა დიმიტრის ასული ფროლოვა
დაბადება: 1844
ქორწინება: გრიგოლ ილიას ძე გრუზინსკი , 23.04.
გარდაცვალება: 10 ნოემბერი 1902, 10.11.
გრიგოლ ილიას ძე გრუზინსკი
დაბადება: 15 ნოემბერი 1833, 15.11.
ტიტული: князь
ტიტული: > 1865, светлейший князь
ქორწინება: ოლგა დიმიტრის ასული ფროლოვა , 23.04.
გარდაცვალება: 18 სექტემბერი 1899, 18.09.
ოლღა ილიას ასული გრუზინსკაია
დაბადება: 1840
ტიტული: княжна
გარდაცვალება: 18 ივლისი 1913, 18.07.
დიმიტრი ილიას ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი
დაბადება: 1839
ტიტული: князь
გარდაცვალება: 1860
ალექსანდრა ილიას ასული გრუზინსკაია
დაბადება: > 1845
ტიტული: княжна
ტიტული: > 1865, светлейшая княжна
გარდაცვალება: 24 სექტემბერი 1909, 24.09.
ეკატერინე ილიას ასული გრუზინსკაია
დაბადება: > 1846
ტიტული: княжна
გარდაცვალება: 1888
Георгий Григорьевич Дадиан-Мингрельский /Дадиани/
დაბადება: 1798
ტიტული: князь
განათლება: Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский корпус
სამხედრო წოდება: генерал-майор
ტიტული: 21 აგვისტო 1834, светлейший князь Мингрельский
ქორწინება: Елизавета Павловна Пален /фон дер Пален/ (Дадиани)
გარდაცვალება: > 1851
გიორგი ოქროპირის ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი
დაბადება: < 1834
ტიტული: светлейший князь Грузинский
გარდაცვალება: 1886
ანა ოქროპირის ასული ბაგრატიონ-გრუზინსკაია
დაბადება: < 1838
ქორწინება: ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანსკი
ქორწინება: ალექსანდრე ალბიცი
ტიტული: по рождению, светлейшая княжна Грузинская
ტიტული: по 1-му браку, княгиня
გარდაცვალება: 18 ივნისი 1898
ალექსანდრე დიმიტრის ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 8 აგვისტო 1803
გარდაცვალება: 19 ივნისი 1833
დაკრძალვა: პეტერბურგის სმოლენსკის სასაფლაო
დარია ბაგრატის ასული გრუზინსკაია
დაბადება: 1808
გარდაცვალება: 1809
პეტრე ბაგრატის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 1811
გარდაცვალება: 1812
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე