ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ქეთაონ

From Rodovid KA

პიროვნება:1092850
საგვარეულო ?
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ქეთაონ

მოვლენები

ქორწინება: იოსაფატ ბეენაშვილი [ბეენაშვილები]

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

მეწიეთის მარხვანის მოსახსენებლები

ქრისტეს მოყუარისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა სფირიდონისი და მეცხედრისა მისისა, დიდისა მეფისა ალექსანდრეს ასულისა, ღთისმოყუარისა, მორწმუნისა და მართლმადიდებლისა პატრონისა თინათინისი.

ძისა მათისა ღ˘თისმოყუარისა და მართლმორწმუნისა პატრონისა იოსაფატისი და მეცხედრისა მისისა მართლმორწმუნისა და ღ˘თისმოყუარისა პატრონისა ქეთაონისი მრავალმცა არიან წელნი ცხორებისა მათისნი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

Джерельна довідка за населеним пунктом