ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Hd-1348

From Rodovid KA

[რედაქტირება] 1430 წ. - წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა ავთანდილ ზევდგინიძისადმი – Hd-1348 – დედანი

მეფეთა–მეფე ალექსანდრე, მისი თანამეცხედრე დედოფალთ–დედოფალი [თამარ], მისი ძეები ვახტანგი, დიმიტრი და ზაალი გორის მოურაობას უბოძებენ ზევდგინისძეებს ეზოს ჩუხჩარეხ ავთანდილს და მის ძმისწულს, ალექსანდრესთან თანაშეზრდილ–გაზრდილ მოლარეთუხუცეს თაყას და ბიძაშვილს ზევდგინს.

სიგელი დაიწერა 1430 წელს, ალექსანდრეს მეფობის 19 ინდიკტიონს, მეფის მწიგნობრის კლიმი კაკლასჩაძის ხელით.

საბუთს ამტკიცებენ ალექსანდრე, ვახტანგი, ვახტანგი, დიმიტრი, გიორგი.


1634–1658 წწ. საბუთს ამტკიცებს როსტომ მეფეთ–მეფე

Джерельна довідка за населеним пунктом