ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

1850 წ. თავად-აზნაურთა სია

From Rodovid KA

Contents

[რედაქტირება] ბაგრატიონ–მუხრანელები

1. დავით სოლომონის ძე

მისი ძმა დიმიტრი

[რედაქტირება] აბაშიძეები

2. პორუჩიკი ივანე გიორგის ძე

მისი ცოლი თამარი

3. პრაპორშჩიკი დიმიტრი ლევანის ძე

მისი ცოლი თეკლე; ქალიშვილები: ივლიტა, მარიამი.

4. კონსტანტინე ივანეს ძე

მისი ძმები: მიხეილი, ჯიბრაილი; მათი დები: კეკელა, მართა, დავითის ქვრივი ბარბარე.

5. შტაბსკაპიტან ლევანის ქვრივი კეკელა

მისი ქალიშვილი სალომე.

[რედაქტირება] ფალავანდიშვილები

6. ვახტანგ ნიკოლოზის ძე

მისი ცოლი თინათინი; მათი ვაჟიშვილები: გიორგი, ყაფლანი, დარისპანი, ბარძიმი; გიორგის ცოლი ანასტასია; მათი ვაჟიშვილები: ალექსანდრე, ილია; ვახტანგის ძმები: ივანე, როსტომი; როსტომის ცოლი ელისაბედი; მათი ვაჟიშვილები: ნიკოლოზი, მიხეილი; მათი ქალიშვილი სოფიო.

7. გიორგი ბეჟანის ძე

მისი ცოლი სოფიო; მათი ვაჟიშვილები: ელიაზარი, ალექსანდრე, მიხეილი; ქალიშვილები: ელისაბედი; პელაგია; გიორგის ძმები: პოდპორუჩიკი ევსტაფი, პრაპორშჩიკი დიმიტრი; მისი ვაჟიშვილები: ვასილი, ბეჟანი; გიორგის, ევსტაფის და დიმიტრის დედა ბარბარე.

8. ზაალ დიმიტრის ძე

მისი ცოლი თინათინი; მათი ვაჟიშვილები: დიმიტრი, ირაკლი; ქალიშვილები: ნატალია, ბანგუა; ზაალის ძმა პრაპორშჩიკი გიორგი; მისი ცოლი ქეთევანი; მათი ვაჟიშვილი ივანე; გიორგის და ზაალის დედა მაგდანა.

9. ზაქარია იაკობის ძე

მისი ცოლი თამარი.

10. ნიკოლოზ იაკობის ძე

მისი ცოლი ელისაბედი; მათი ვაჟიშვილები: ალექსანდრე, ილია; ქალიშვილები: კეკელა, სალომე, დარია.

[რედაქტირება] ჯამბაკურიან–ორბელიანები

20. ნიკოლოზ დავითის ძე

მისი ძმა გიორგი.

[რედაქტირება] ერისთავები

36. ინფანტერიის გენერალი, სენატორი გიორგი იასეს ძე

მისი ვაჟიშვილი მაიორი ზაქარია; ქალიშვილი მარია; ზაქარიას ცოლი ელენე.

37. მაიორი თორნიკე იასეს ძე

38. პორუჩიკი ელიზბარ შანშეს ძე

მისი ცოლი ქეთევანი; მისი ძმა პორუჩიკი დიმიტრი; მათი დედინაცვალი მარია.

39. პორუჩიკი ალექსანდრე შანშეს ძე

მისი ცოლი მართა; მათი ქალიშვილი მარია; მისი ძმის, პოდპორუჩიკ იასეს ქვრივი ნინო.

40. შტაბსკაპიტანი გრიგოლ შანშეს ძე

მისი ცოლი ალექსანდრა; მათი ვაჟიშვილები: ევგენი, ლევანი.

41. პრაპორშჩიკი როსტომ დავითის ძე

მისი ცოლი ბარბარე.

42. შტაბსკაპიტანი გიორგი დავითის ძე

მისი ცოლი ელისაბედი; დედა მარია.

43. პრაპორშჩიკი ივანე დავითის ძე

44. პრაპორშჩიკ შალვას ქვრივი თამარი

45. პრაპორშჩიკი ევსტაფი მირმანოზის ძე

მისი ცოლი ეკატერინე; მათი ვაჟიშვილები: ივანე, ზაქარია, ალექსანდრე, დავითი; ქალიშვილები: ნინო, ქეთევანი, ანა, ელისაბედი.

46. იაკობ მირმანოზის ძე

მისი ცოლი დარია; მათი ვაჟიშვილები: მიხეილი, ელიზბარი.

47. დავით ივანეს ძე

48. "ტიტულიარნი სოვეტნიკი" შალვა რევაზის ძე

მისი ცოლი ეკატერინე; მათი ვაჟიშვილი რევაზი; ქალიშვილები: ელენე, სოფიო.

49. პრაპორშჩიკი ბიძინა რევაზის ძე

მისი ცოლი თამარი; მათი ვაჟიშვილები: პრაპორშჩიკი მიხეილი, პრაპორშჩიკი ლუარსაბი, ნიკოლოზი, იოსები, კონსტანტინე, იასონი; ქალიშვილები: დარია, სოფიო, ბარბარე.

50. პოლკოვნიკი გიორგი რევაზის ძე

მისი ცოლი ანა; მათი ვაჟიშვილი ზაქარია.

51. მე–14 კლასის მოხელე ივანე ელიზბარის ძე

მისი ცოლი თინათინი; მათი ვაჟიშვილები: გიორგი, გრიგოლი, ნიკოლოზი; ქალიშვილები: ეკატერინე, ანა, ანასტასია, მარიამი, ბარბარე, დარია, ოლგა.

52. შტაბსკაპიტანი ალექსანდრე ზურაბის ძე

მისი ცოლი მანანა; ალექსანდრეს ძმები: პრაპორშჩიკი სოლომონი, ლუარსაბი, დავითი, შანშე; სოლომონის ცოლი ეკატერინე.

53. დიმიტრი ელიზბარის ძე

ვაჟიშვილები: პოდპორუჩიკი ნიკოლოზი, გიორგი, კონსტანტინე, ელიზბარი; ქალიშვილი ქეთევანი.

54. პრაპორშჩიკი ლევან ლუარსაბის ძე

მისი ცოლი თამარი; მათი ვაჟიშვილები: ლუარსაბი, ალექსანდრე, მიხეილი, ნიკოლოზი, ივანე; ქალიშვილები: დარეჯანი, ელისაბედი.

55. პრაპორშჩიკი რევაზ ლუარსაბის ძე

მისი ცოლი ეკატერინე; ქალიშვილი ელენე.

56. პოდპორუჩიკი დავით ლუარსაბის ძე

მისი ცოლი სალომე; მათი ვაჟიშვილი შალვა.


[რედაქტირება] ამილახვრები

99. პრაპორშჩიკი ივანე ნიკოლოზის ძე

მისი ცოლი მართა; მათი ვაჟიშვილები: დიმიტრი, ვლადიმერი; ქალიშვილები: თამარი, ნინო.

100. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე

მისი ცოლი ეფროსინე; დედა ნინო.

101. პოდპორუჩიკი ბეჟან ივანეს ძე

მისი ვაჟიშვილი გრიგოლი.

102. პოდპორუჩიკი ამირინდო ივანეს ძე

მისი ცოლი ქეთევანი.

103. პრაპორშჩიკ თეიმურაზის ქვრივი სალომე

მისი ვაჟიშვილი ივანე; ქალიშვილი ელისაბედი.

104. იოსებ ივანეს ძე

მისი ვაჟიშვილი გიორგი; გიორგის ვაჟიშვილები: რევაზი, ივანე, გრიგოლი, მიხეილი; ქალიშვილები: მარიამ, ტასია.

105. პრაპორშჩიკი ლუარსაბ ქაიხოსროს ძე

მისი ცოლი ნინო; მათი ვაჟიშვილები: ივანე, გიორგი; ქალიშვილები: ბარბარე, თამარი, ევა.

106. გიორგი ივანეს ძე

მისი ცოლი მარიამი; მათი ქალიშვილი კეკელა.

107. დავით ანდუყაფარის ძე

მისი ცოლი სოფიო; მათი ვაჟიშვილები: გიორგი, მიხეილი; ქალიშვილები: მარიამი, ნინო; გიორგის ცოლი ეკატერინე.

108. გიორგი გივის ძე

მისი ცოლი ნატალია; მათი ვაჟიშვილები: ნიკოლოზი, გივი, დიმიტრი, დავითი, იასე; ქალიშვილები: ანა, მაგდანა; გივის ცოლი რაქილი; მათი ვაჟიშვილი გრიგოლი; ქალიშვილი ეკატერინე; დიმიტრის ცოლი მაია.

109. ალექსანდრე ივანეს ძე

მისი ცოლი ქეთევან; მათი ქალიშვილი სალომე; ალექსანდრეს ძმა მელიტონი; მისი ცოლი სოფიო.

110. ივანე ევსევის ძე

მისი ცოლი თინათინი; მათი ქალიშვილი მარია; ივანეს ძმა კონსტანტინე; მათი დედინაცვალი ელენე.

111. ბარძიმ დავითის ძე

მისი ვაჟიშვილები: პრაპორშჩიკი გივი, იოსები, დავით; გივის ცოლი ანასტასია; მათი ვაჟიშვილები: ივანე, ნიკოლოზი, მიხეილი, გრიგოლი; ქალიშვილები: ელისაბედი, ქეთევანი, ნატალია; იოსების ცოლი ქეთევანი; მათი ვაჟიშვილები ალექსანდრე, ილია, გრიგოლი; ქალიშვილები: ნინო, ეკატერინე.

[რედაქტირება] ციციშვილები

152. პრაპორშჩიკი სოლომონ ივანეს ძე

მისი ცოლი მარიამი; მათი ვაჟიშვილები: პრაპორშჩიკი ივანე, ნიკოლოზი, დავითი, პლატონი, გრიგოლი, მიხეილი; ქალიშვილები: ნინო, მაკრინე, ანა.

153. პრაპორშჩიკი ზაქარია დავითის ძე

მისი ცოლი თინათინი; მათი ვაჟიშვილი: იასე; ქალიშვილი მაკრინე.

154. "კოლეჟსკი რეგისტრატორი" სარდიონ დავითის ძე

მისი ცოლი სოფიო; მათი ვაჟიშვილი: გიგო; ქალიშვილი დარია; სარდიონის დედა სოფიო.

155. პრაპორშჩიკი მიხეილ დავითის ძე

156. პრაპორშჩიკი ივანე ედიშერის ძე

მისი ცოლი ნინო; მათი ვაჟიშვილები: გიორგი, ვახტანგი; ქალიშვილი სოფიო; ივანეს ძმა, პრაპორშჩიკი კირილე; მისი ცოლი ელისაბედი.

157. დიმიტრი თეიმურაზის ძე

მისი ცოლი თეკლე; მათი ვაჟიშვილი ჯიბრაილი; ქალიშვილები: მარიამი, ელენე, ნატალია, თინათინი; დიმიტრის დედა ქეთევანი.

158. ზაალ ამილღაბარის ძე

მისი ცოლი მარია.

159. ბაადურ ამილღაბარის ძე

მისი ძმა პრაპორშჩიკი გიორგი; ბაადურის ცოლი ხორეშანი; გიორგის ცოლი სოფიო; მათი ვაჟიშვილები: ზაქარია, ივანე, რაჟდენი; ქალიშვილები: მართა, ეკატერინე, თეკლე.

Джерельна довідка за населеним пунктом