ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი) დაბ. <

From Rodovid KA

პიროვნება:662958
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი
სხვა გვარები ბაზიერთუხუცესი
მშობლები

ასლან ყაფლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1635 გარდ. > 1702

თამარ დიასამიძე [დიასამიძე]

[1][2]

მოვლენები

< 1695 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: გიორგი ოთარის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: ბერი ოთარის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: როდამ ოთარის ასული ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: ორბელ ოთარის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: სვიმონ ოთარის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ბავშვის დაბადება: ვახტანგ ოთარის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1779

ტიტული: ბაზიერთუხუცესი

> 1736 გარდაცვალება:

შენიშვნები

როგორც Hd-14311 საბუთიდან ირკვევა ოთარ ასლანის ძეს 1779 წლისათვის მემკვიდრეები აღარ დარჩენია და მისი მამული იოანე მდივანბეგს და დავით სარდალს აქვთ გაყოფილი.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ოთარ ასლანის ძე, ჩანს (1695 – 1736). ბაზიერთუხუცესი.
  2. ქართული საბუთები - Hd-14311


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
პაპები
მშობლები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
მშობლები
 
== 3 ==
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
== 3 ==
შვილები
ბერი ოთარის ძე ორბელიანი
გარდაცვალება: < 1779
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом