ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ყვარყვარე ჯაყელი

From Rodovid KA

პიროვნება:1121374
საგვარეულო ჯაყელი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ყვარყვარე ჯაყელი

შენიშვნები

ქართული საბუთები

1305-1308 წწ. - ბექა მანდატურთუხუცესი და მისი შვილები სამცხის სპასალარი სარგისი, ყვარყვარე და შალვა კეთილმოყვრობის წიგნს აძლევენ კახას და მის ძეს გამრეკელს, რადგან ბექას ერთ-ერთ ვაჟს კახას და ჰყოლია ცოლად. - Hd-11625.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები