ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

კახა თორელი დაბ. < 1257 გარდ. > 1285

From Rodovid KA

პიროვნება:1116677
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
კახა თორელი
მშობლები

გამრეკელ თორელი [თორელები] დაბ. < 1241 გარდ. > 1257

[1]

მოვლენები

< 1257 დაბადება:

1257 - 1260 დაბადება: მეჭურჭლეთუხუცესი

ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი

ქორწინება: ხათუთა სურამელი [სურამელები] დაბ. < 1259 გარდ. > 1260

> 1285 გარდაცვალება:

< 1285 ბავშვის დაბადება: გამრეკელ თორელი [თორელები] დაბ. < 1285 გარდ. > 1308

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - კახა გამრეკელის ძე - ჩანს (1257-1285). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი. მეჭურჭლეთუხუცესი (1257-1260 წწ.). - ცოლი: ხათუთა, გრიგოლ სურამელის ასული - ჩანს (1259-1260). - შვილები: გამრეკელ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
პაპები
მშობლები
საჰმადავლა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1241
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1241 - 1257, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: 1246 - 1247, სამცხე-ჯავახეთის დუმანის თავი
გარდაცვალება: > 1257
მშობლები
 
== 3 ==
ასიბა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
ლიპარიტ თორელი
დაბადება: < 1247
გარდაცვალება: > 1260
ხათუთა სურამელი
დაბადება: < 1259
ქორწინება: კახა თორელი
გარდაცვალება: > 1260
კახა თორელი
დაბადება: < 1257
დაბადება: 1257 - 1260, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ქორწინება: ხათუთა სურამელი
გარდაცვალება: > 1285
== 3 ==
შვილები
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1285
ტიტული: ძამის ციხის პატრონი
გარდაცვალება: > 1308
შვილები
შვილიშვილები
კახა თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
ჯავახ თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
თამარ თორელი
დაბადება: < 1300
ქორწინება:
ქორწინება:
გარდაცვალება: > 1350
შვილიშვილები